صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

R. Philonotis. (Retz. obs. 6. p. 31). Bonnevaine; fl. en mai et juin O.

v. parvulus. (DC. Prod. v. 1. p. 41). A la Nerle.

R. Arvensis. (Liu sp. 780). Dans les champs; fl. en mai et juin O.

R. Muricatus. ( Lin. sp. 780). Dans les lieux humides; fl. en mai .

Ficaria (Dill.)

F. Ranunculoides. (Manch. meth. 315). Dans les champs humides; fl. en mars et avril 24.

TRIBU IV. HELLÉBORÉES.

Helleborus (Lin. )

H. Faetidus. (Lin. sp. 784). Le long de l'Uveaune; fl. en janvier et en février 4.

Garidella (Lin. )

G. Nigellastrum. (Lin. sp. 753.) A Saint-Louis, à Séon; fl. en mai et juin O.

Nigella (Tourn. )

N. Damascena. (Lin. sp. 753). Dans les champs; fl. en mai, juin O.

Delphinium (Tourn.)

D. Consolida. (Lin. sp. 748). Dans les champs; fl. en juin,

juillet O.

D. Pubescens. (DC. fl. fr. 5. p. 641). Dans les champs; fl. en juin, juillet O.

Papavéracées.

Papaver (Tourn. )

P. Hybridum. (Lin. sp. 725). Dans les champs et les lieux cultivés; fl. en mai O.

P. Argemone. (Lin. sp. 725). Dans les moissons; fl. en mai O.

P. Rhaeas. (Lin. sp. 726). Dans les moissons; fl. en mai, juin O.

v. a. Flores coccinei.

v. b. Flores albi.

v. c. Pilis adpressis.

Roemeria (D C. )

R. Hybrida. (DC. Syst. Veg. 2. p. 92). Dans les moissons; fl. en mai, juin O.

Glaucium (Tourn.)

G. Flavum. (Crantz. Austr. 2. p. 141). Au bord de la fl. en été ♂.

mer;

G. Corniculatum. (Curt. Lond. 6. t. 32). Dans les moissons; fl. en mai; juin O.

Chelidonium. ( Gaertn. )

Ch. Majus. (Lin. sp. 723. v. a.). Dans les haies; fl. en mai, juin 4.

Hypecoum. (Tourn. )

H. Procumbens (Lin. sp. 181). Montredon, l'Estac; fl. en juin O.

H. Pendulum. (Lin. sp. 181). Montredon, rare; fl. en mai et juin O.

Fumariacées.

Fumaria. (Tourn. )

F. Spicata. (Lin. sp. 985). Dans les champs sablonneux; fl. en avril, mai O.

F. Capreolata. (Lin. sp. 985). Aux petites Crottes; dans les haies; fl. en mai O.

F. Major. (Bad. Reich. fl. germ. T. 2. p. 697).

F. diffusa, foliolis flabellato-partitis obtusis, nuculis globosis, pedunculis fructiferis arrectis, sepalis lanceolatis, minimis corollae tubo angustioribus, basi denticulatis, petalo inferiori lineari extrorsum spatulato reflexo. Saint-Just; fl. en avril O. F. Officinalis. (Lin. sp. 984). Dans les cultures; fl. en avril, mai O.

F. Parviflora. (Lam. Dict. 2. p. 567). Dans les lieux cultivés; fl. au printemps

.

v. b. leucantha. (Viv.). Les mêmes lieux. F. Vaillantii, (Lois. Not. 102). Dans les cultures; printemps .

fl. au

Crucifères.

Sous-ordre I. Pleurorhizées.

TRIBU I. ARABIDÉES.

Mathiola. (Brown.)

M. Sinuata. (Brown. H. Kew. 4. p. 120.) A Bonnevaine; fl. en mai et juin O.

M. Tristis. (Brown. 1. c.). Au Pilon du Roi (); fl. en avril, mai t.

(1) M. Billet, professeur de physique au collége royal de Marseille, a bien voulu me permettre d'extraire les mesures suivantes, d'un travail qu'il a fait sur les hauteurs barométriques de plusieurs points du territoire de Marseille et du département.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Hermitage de Saint-Michel d'eau douce
Sommet de la tour de l'île de Riou.

Le Puget proprement dit.

La crête la plus éloignée..

Lei pous de Paou.
Sommet de Saint-Cyr. .

Sommet de Carpiagne.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

670

Quoique M. Billet m'ait manifesté des doutes sur cette mesure, à cause du grand vent qui régnait lorsqu'il fit son observation, je l'adopte de préférence, paree que la nature de la végétation de ce sommet semble confirmer qu'elle est plus élevée; MM. Toulouzan et Négrel-Féraud ne la portent qu'à 511. Mais je crois qu'il faut lire 659, et qu'il y a eu confusion avec la cime de Saint-Cyr. M. Matheron marque 639. Saiut-Tronc, chapelle de Sainte-Croix. Aux Bains..

La Chapelle.

309 **

111

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Sommet oriental près de Mimet.

785

392

Le Paradis.

Le Bassin..

Cheiranthus. (Brown.)

Ch. Cheiri. (Lin. sp. 924). Sur les vieux murs; fl. en avril,

mai .

Nasturtium. (DC.)

N. Officinale. (Brown. H. Kew. 4. p. 110.). Dans les ruisseaux; fl. en été 4.

N. Sylvestre. (Brown. 1. c.) Le long de l'Uveaune et de Jarret; fl. en mai, juin et juillet 2.

Arabis. (Lin.)

A, Ferna. (Brown. Hort. Kew. 4. p. 105. non Desf) Dans les lieux élevés; fl. en mai .

A. Auriculata. (Lam. Dict. 1. p. 219). Les hauteurs de Saint-Loup; fl. en mai .

A. Sagittata. (DC. Syst. 2. p. 221. Bot. Gall. v. a.). Le long des haies; fl. en juin ♂.

A. Turrita. (Lin. sp. 930). Le long des haies; fl. en mai.♂

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

L'Etoile....

Moulins de Vento. Pointe du toit du moulin boréal.

L'Estaque.

[ocr errors]

.. Hauteur moyenne des montagnes.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »