صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cetle sphérie se rencontre sur l'écorce du bois mort du Mùrier.

S. Characias.

S. receptaculis minutissimis rotundatis prominulis nigris; ostiolis serè inconspicuis; sporulis ovatis obtusis.

La cloison de sa sporule est peu sensible.

Cette sphérie croit sur les tiges sèches et dépouillées d'é corce de l'Euphorbia characias.

S. Fæniculi.

S. receptaculis punctiformibus minutissimis nigris prominulis epidermide primo tectis; ostiolo unico; sporulis ovatis ferè irregularibus.

Sur les tiges sèches du fenouil.

c. Sporules sans cloisons.

S. Punctata.

S. receptaculis punctiformibus rotundatis prominulis nigris nitidis; ostiolo albo; sporulis elongatis oblusis sæpè maculatis.

Les sporules ontcinq fois la longueur de leur petit diamètre et elles sont souvent marquées de cinq macules, quelquefois l'on n'y voit qu'une seule ligne dans le sens de la longueur , mais elle n'atteint pas aux extrémités.

On trouve cette sphérie sur les feuilles mortes du Smilax aspera.

S. Ficicola.

S. stromale nigro; receptaculis inaequalibus emergentibus rotundatis numerosissimis; ostiolo unico; sporulis ovatis fuscescentibus.

Les réceptacles soulèvent ordinairement l'épiderme el sont entourés par ses débris; d'autrefois l'épiderme est ouvert longitudinalement, ce qui donne un aspect absolument différent à la plante vue à l'ail nu; l'on trouve aussi les réceptacles posés sur le bois dépouillé d'écorce. Les sporules sont mêlées à une matière gélatineuse.

Cette sphérie croît sur le Figuier mort.

S. Chamomillæ.

S. receptaculis sparsis rotundatis ovalibusve prominulis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovatis obtusiusculis.

Sur les tiges sèches de la Camomille des jardins.

S. Helianthi.

S. maculâ candidissima; receptaculis ovalibus prominulis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis minutissimis ovatis obtusis vel truncatis.

Les sporules ont deux fois leur petit diamètre de longueur. Şur les tiges sèches de l'Helianthus tuberosus.

v. b. Lepidii-drabæ. Semblable au Sphæria helianthi , toutefois s'en distingue en ce que la tache est moins blanche et que les sporules sont plus courtes; leur longueur est au plus une fois et demie celle de leur petit diamètre.

Sur le Lepidium draba sec.

S. Catarice.

S. receptaculis sparsis rotundis inaequalibus prominulis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovalibus minutissimis.

Sur les tiges sèches du Nepeta cataria.

S. Phaseoli.

S. receptaculis aggregatis minutis numerosis prominulis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovalibus obtusis.

Sur la cosse sèche du haricot.

S. Stramonii,

S. receptaculis minutis super epidermidem innatis rotundis ; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovatis obtusis.

Sur le péricarpe du Datura stramonium sec.
S. Hedere. (Sow, t. 371. f.5.)

S. receptaculis sparsis rotundis prominentibus nigris; ostiolo albo marginuto; sporulis elongatis obtusis.

Les sporules ont quatre fois la longueur de leur diamètre. Sous et sur les feuilles mortes du Lierre.

S. Elæagni. (Depazea Eleagni. Chevall. N. par. 1. p. 453. ?)

S. receptaculis parcè prominutis inæqualibus subrotundis nigris; ostiolis plurimis; sporulis elongatis obtusis vel truncatis.

Les sporules ont trois fois la longueur de leur petit diamètre. Sur les feuilles mortes de l'Elæagnus angustifolia.

S. Ficus.

S. macula cinereá margine scariosa; receptaculis numerosis minutis prominulis rotundatis nigris; ostiolo unico; sporulis subuvatis rotundisve.

Les réceptacles sont posés sur de larges taches cendrées, irrégulières, scarieuses sur les bords ; ces taches se manifestent à la fin de l'hiver sur les figues qui, n'ayant pas atteint leur maturité sont restées sur l'arbre.

S. Capparidis.

S. receptaculis approximatis nec confluentibus punctiformibus prominulis subrotundis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovato-subrotundis.

L'épiderme pålit là où se manifestent les réceptacles.
Sur les tiges sèches du Capprier.

S. Halimi.

S. receptaculis sparsis prominulis rugosis subrotundis nigris; ostiolis albis; sporulis subovatis ferè rotundatis numerosissimis.

Sur les feuilles mortes de l'Atriplex halimus (*).

Dothidea (Friès.)

D. Ulmi. ( Friès syst. myc. 2. p. 555.) Sur les feuilles de l'Ormeau.

D. Ranunculi. (Friès syst. myc. 2. p. 562.) Sous les feuilles du Ranunculus acris. D. Smilacis. (Cast. obs. 2. p. 12.)

D. epiphylla subrotunda maculis pallidè lutescen

(*) Quelques dispositions particulières dans les organes doivent fixer l'attention pour le genre Sphaeria et pour les genres voisins.

1. Les sporanges rayonnant d'un centre commun, accompagnécs très - souvent de parapbyses

2. Le nombre huit presque général pour les sporules dans chaque sporange.

3. Les cloisons transversales des sporules, dont le nombre varie un peu dans les multicloisonnées , mais reste invariable dans les paucicloisonnées ou les unicloisonnées.

4. La nature hétérogène de la cloison longitudinale. 5. Les paraphyses, qui sont peut-êtrc des sporanges avortées ou à l'état rudi

mentaire.

6. Les ostioles marquant moins des cellules que des réceptacles aggrégés. 7. Un plus grand nombre de sporales dans les espèces dépourvues de sporanges.

8. Souvent la présence d'une matière mucilagincuse , dans les espèces dépourvues de sporanges.

libus; margine ruso-fusco; cellulis sparsis nigris; fibrillis ramosis radiantibus.

Cette plante forme une tache arrondie, d'un brun roussâtre, très-intense sur les bords, plus pâle au centre ; ce centre est légèrement enfoncé dans la feuille, et vers son milieu s'élève un petit nombre de tubercules proeminents, ronds, luisants dans leur commencement, noirâtres, environnés de poils grisâtres, un peu rameux, obtus, cloisonnés; peu après le tubercule devient måt , et on le voit percé de quelques trous.

Sur les feuilles du Smilax-aspera.

Hysterium (Todd.)

H. Pulicare. ( Pers. syn. p. 98. ) Sur l'écorce des vieux arbres.

H. Oleastri.

H. erumpens sparsum distans convexum prominens nigrum opacum rugulosum; labiis tumidis.

Cet hysterium ressemble à un grain de froment; il vit sur l'extrémité des jeunes rameaux secs de l'olivier, et surtout de l'olivier sauvage. Les réceptacles sont très-écartés les uns des autres ; les sporanges sont renflées ; elles m'ont paru contenir généralement six sporules ; elles sont environnées de filaments qui les égalent en longueur ; les sporules sont pointillées et bosselées.

H. Oleæ.

H. superficiale sparsum irregulariter elliplicum rectum aut curvato-flexuosum prominens; labiis distantibus.

« السابقةمتابعة »