صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

E. hypophylla; hyphasmate late effuso vix conspicuo filamentis arachnoïdes capillitii filamentis paucis bulbosis rectis apice obtusis; peridiis tomentosis; ascis amygdaliformibus; sporulis obovatis.

Sous les feuilles du Poirier domestique.

E. llicis. (DC. fl. fr. 5. p. 109?)

E. hypophylla; hyphasmate tenuissimo ferè nullo; capillitii filamentis bulbosis inæqualibus rectis acutis ; peridiis tomentosis distinctis; ascis ovalibus parcè pedicellatis; sporulis ovatis.

Sous la feuille du Chène-vert.

E. Fraxini. (DC. fl. fr. 2. p. 273.)

E. hypophylla; hyphasmate tenuissimo irregulariter effuso; capillitii filamentis bulbosis inæqualibus rectis nec aduncis; peridiis tomentosis assurgentibus; ascis ovalibus pedicellatis; pedicellis sæpè recurvis; sporulis ovatis elongatis.

Sous les feuilles du Fraxinus oxyphylla.

E. Cerasi. (E. Mali. Duby Bot. gall. 869.)

E. hypophylla; hyphasmate latè effuso; filamentis arachnoïdeis; capillitii filamentis paucis bulbosis rectis interdùm genuflexis; peridiis tomentosis rugulosis; ascis ovalibus inflatis; sporulis ovatis obtusissimis depressis.

Sous les feuilles du Griottier sauvage.

E. Corni. (Duby Bot. gall. 870.)

E. bifrons sæpius hypophylla; hyphasmate subeffuso ferè inconspicuo; capillitii filamentis longissimis inæqualibus subtorulosis rectis; peridiis glabris minutissimis; ascis ovalibus pedicellis destitutis ; sporulis ovatis.

Sur le Cornus sanguinea.

E. Ulmi.

E. epiphylla, hyphasmate ferè nullo; capillitii filamentis radiantibus inæqualibus bulbosis rectis apice aduncis; peridiis glabris; ascis pedicellis destitutis; sporulis ovatis. Sur les feuilles de l'Ormeau.

E. Picridis.

E. bifrons; hyphasmate sæpe evanescente; capillitio nullo; peridiis glabris depressis; ascis ovoïdeis obtusissimis pedicellis destitutis punctatis; sporulis ovatis obtusissimis. Sur les feuilles du Picris hieracioïdes.

E. Lappœ.

E. hypophylla; hyphasmate nullo aut inconspicuo; capillitio nullo; peridiis glabris; ascis pedicellatis ovalibus obtusis; sporulis ovatis punctatis.

Sur le Lappa minor; cette plante est distincte de l'E. bardana de Chevallier.

Couturea (Cast.) (Pl. I. )

*

Peridium globosum punctiformum; sporule ovatæ multisep

tatæ.

C. Elæanema. (Cast. Obs. 2. p. 13.)

E.peridio areolato; sporulá triseptatá; septà ad axem majorem subflexá.

Sous la feuille vivante et souvent un peu languissante de l'olivier, l'on trouve de petits points noirs semblables à ceux

[ocr errors]

M. Alphonse Giraud, d'Aix, jeune chimiste distingué, qui sait allier l'étude des sciences à la pulture des arts, a bien voulu se charger de dessiner les genres que je pro pose; je lui en offre ici l'expression de ma gratitude.

de l'Erysiphe, qui sortent d'entre les poils radiants de la feuille; ces points sont de petits réceptacles, sans filaments; leur surface est un peu rugueuse; ils ont de 2 à 3/50. de millimètre de diamètre; ce réceptacle s'ouvre par une déchirure; le tégument est fort mince et jaunâtre; il renferme des sporules' très-nombreuses, ovales, obtuses et même un peu déprimées aux deux extrémités, marquées de deux et souvent de trois cloisons fortement prononcées et un peu inclinées sur le grand axe, ce qui donne à ces sporules l'aspect du Pupa; elles ont environ 1/70 de millimètre de longueur sur 1/120 de largeur. Ces sporules doivent nécessairement être plus petites dans le peridium, par l'effet d'une sorte de contraction et obtenir un volume plus grand lorsqu'elles s'en dégagent; car le grand nombre qui s'en répand autour de la déchirure excède bientôt de beaucoup le volume du peridium.

L'absence d'hyphasma, de capillitium, de sporange, et de la matière gélatineuse qui entoure les sporules, écarte tout à fait cette plante du genre Erysiphe. Je lui ai donné le nom de l'abbé Couture, curé de Miramas, auteur d'un traité estimé sur la culture de l'olivier.

C. Rosmarini. (Cast. Obs. 2. p. 15.)

C. peridio areolato rugoso; sporulá biseptatá; septá

ad axem majorem non inclinata.

Cette espèce se rencontre sous la feuille du romarin et affecte particulièrement les bords.

Sclerotium (Todd.)

S. Pustula. (DC. fl. fr. 5. p. 113.) Les feuilles du chêne.

Xyloma (Link.)

X. Populinum. ( Duby Bot. gall. 875.) Sous les feuilles du peuplier d'Italie.

X. Amygdalinum.

X. hypo et epiphyllum latum expansum profunde convexum rugosum; margine aurantiaco-rufum medio nigrescens. Cette singulière production attaque les feuilles de l'amandier, qu'elle panache d'orangé et de noir; elle serait facilement attribuée à une maladie du parenchyme qui s'épaissit, mais à un fort grossissement l'on en voit sortir des sporules d'une petitesse extrême.

Sur les feuilles vivantes de l'amandier.

Uredinées.

TRIBU I. SPORIDESMIÉES.

Podisoma (Link.)

P. Clavariæforme. (Duby Bot. gall. 881.) Sur le Juniperus oxycedrus.

Exosporium (Link.)

E. Eryngii. (Chevall. fl. par. 1. p. 39. t. 3. f. 7. c.) Sur l'Eryngium vulgare.

E. Dematium. ( Link. sp. 6. 2. p. 122.) Sur les herbes sèches.

TRIBU II. STILBosporées.

Stilbospora (Nées.)

S. Macrosperma. (Pers. disp. t. 3. fr. 13.) Sur les rameaux secs du platane.

Melanconium (Nées.)

M. Sphærospermum (Link. sp. 6. 2. p. 92.) Sur les tiges sèches de roseaux et de chiendent.

M. Disseminatum. (Link. 1. c.) Sur des pièces de bois exposées à l'humidité.

TRIBU III. NÉMASPORÉES.

Blennoria (Fries.)

B. Buxi. (Fries syst. Orb. veg. 1. p. 366.) Sur les feuilles tombées du buis, rare.

Nemaspora (Ehrenb.)

N. Crocea. (Pers. syn. 109.) Sur le bois sec du saule.

N. Populi.

N. sporidiis minutissimis ovalibus aurantiacis. Sur les rameaux secs du Populus fastigiata sont de petites taches roussâtres, au milieu desquelles s'élève une petite ver

« السابقةمتابعة »