صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

U. Paeonice.

U. hypophylla ; maculis nullis; acervulis flavidis; sporidiis sessilibus ovato-globosis, pallidè luteis.

C'est sur les pivoines que se manifeste cet Uredo; il forme de petits acervulus jaunes, rares, répandus çà et là sous la feuille, arrondis, n'ayant point à l'entour des débris de l'épiderme; après que les sporides sont tombées, il reste une macule arrondie, d'un jaune pâle; la feuille à l'entour n'est pas décolorée. Les sporides sont arrondies, ou un peu ovales, mutiques, les bords hyalins, et au centre sont des taches amorphes, colorées d'un jaune obscur.

U. Vincetoxici. (DC. fl. fr. 5. p. 85.) Sur le Cynanchum vincetoxicum.

U. Punctata. (DC. f. fr. 2. p. 235. ) Sur l'Euphorbia serrata.

U. Rhinanthacearum. (DC. rapport 1. p. 10.) Sur l'Euphrasia linifolia.

[blocks in formation]

U. Longicapsula. (DC. fl. fr. 2. p. 233.) Sur le Populus fastigiata.

U. AEcidiordes. (DC. f. fr. 2. p. 236. ) Sur le Populus alba.

U. Vitellinæ ( DC. f. fr. 2. p. 231.) Sur le Salix alba.

U. Euphorbiæ. ( Rebent, neom. p. 354. ) Sur divers euphorbes.

U. Poterii. (Spreng. syst. veg. 4. p. 576.) Sur le Poterium sanguisorba.

U. Pruni. (Cast. Obs. 1. p. 27.)

U. maculis flavis; hypophyllis; acervulis rotundis; sporidiis subovatis sessilibus rarò et minimè pedicellatis.

Cet Uredo croit sur les feuilles de la plupart des arbres à fruit å noyaux. Il décolore légèrement la feuille lå où il croit ; sa tache est d'un jaune tantôt obscur, tantôt påle; elle est régulière, ronde , quelquefois un peu confluente; l'acervulus est nombreux, petit, un peu enfoncé et régulièrement limité par la déchirure de l'épiderme ; ce bord est blanc; les sporides sont jaunes, ovales ou pyriformes, sessiles, très-rarement on en rencontre quelqu'une de pedicellée; sur l'extrémité la plus étroite on trouve souvent un petit nombre d'aspérités.

Il croit indifféremment sur le prunier , sur l'abricotier, le pêcher, le brugnon et sur l'amandier; on le rencontre en élé; il est distinct de l'espèce alpine que de Candolle a nommée U. prunastri, et il s'éloigne davantage du Cæoma porphyrogeneta de Link.

**** Sporides d'un brivom obscur, toutes ou plusieurs pédicellées.

U. Prominens. (DC. fl. fr. 2. p. 235.) Sur l'Euphorbia chamæsyce.

U. Scutellata. ( Pers syn. 220. ) Sur l'Euphorbia cyparissias.

U. Excavata. ( DC. fl. fr. 2 p. 227. ) Sur l'Euphorbia

serrata.

U. Cichoracearum (DC. fl. fr. 2. p. 229. ) Sur diverses chicoracées.

U. Fabæ. (Pers. disp. 15.) Sur un grand nombre de légumineuses.

U. Appendiculata. (Pers. syn. 221. ) Sur les haricots, sur les Dolichos, sur le Spartium junceum.

U. Muscari. (Duby Bot. gall. 898.) Sur le Muscari

racemosum.

***** Sporides d'un brun obscur; toutes sessiles.

U. Polygonorum. (DC. fl. fr. 5. p.71.) Sur le Polygonum convolvulus.

U. Rumicum. (DC. f. fr. 5. p. 65. ) Sur divers Rumex.
U. Betæ. (Pers. syn. 220.) Sur le Beta vulgaris.
U. Vincæ. (DC. fl. fr. 5. p. 70.) Sur le Vinca major.

U. Terebinthi (DC. fl. fr. 5. p. 71.) Sur le Pistacia terebinthus,

U. Violarum ( DC. fl. fr. 5. p. 73. ) Sur le Viola odo

rata.

U. Armeria. ( Duby Bot. gall. 899. ) Sur le Statice armeria.

U. Ari-Italici. (Requien in Duby Bot. gall. 899. ) Sur l'Arum italicum.

U. Suaveolens. (Pers. syn. 221.) Sur le Cirsium arvense. U. Labiatarum (DC. fl. fr. 5. p. 72.) Sur diverses labiées.

****** Sporides violettes, noirâtres, ou noires.

U. Ornithogali. (Cast. Obs. 1. p.31.)

U. subterranea; maculis bullatis irregularibus ; acervulis elongatis ; sporidiis nigris subglobosis rugosis magnis.

Cet Uredo naît sur la partie de l'Ornithogalum narbonense qui est en terre, soit sur la gaine des feuilles, soit sur les feuilles mêmes; sa tache se présente comme une boursouffure, semblable presque à celle de l'U. maydis, mais moins développée ; l'acervulus est ordinairement allongé, étendu, irrégulier; les sporides sont grandes, noires, sessiles, obscurement sphériques, rugueuses et bosselées. Cet Uredo paraît pendant que l'ornithogale est en fleur.

U. Scirpi.

U. bifrons; maculis flavescentibus; acervulis seriatim elongatis nigris raré confluentibus epidermide ruptâ cinctis; sporidiis ova:o-prismaticis longè stipitatis.

Sur le Scirpus maritimus.

Les feuilles se décolorent au-dessus et au-dessous, là où doit se manifester l'acervulus, cette décoloration ou cette tache est longitudinale et suit les nervures; l'acervulus est allongé, noir, plusieurs sont à la suite les uns des autres, mais le plus souvent ils ne se touchent pas et laissent un petit intervalle entre eux; cet acervulus est recouvert d'abord par l'épiderme de la feuille et bientot après il est bordé par les débris déchirés; il est noir, peu proeminent. La sporide est ovale, prismatique, brune, pedicellée; le pédicelle est aussi long qu'elle.

U. Carbo. (DC. fl. fr. 5. p. 76.) Sur les céréales.
U. May-dis. (DC. f. fr. 5. p. 77.) Sur le Mays zea.
U. Caries (DC. f. fr. 5. p. 78.) Sur le froment.

Æcidium (Pers.)

AE. Cancellatum. (Pers. syn. 205. ) Sur le poirier domestique.

AE. Laceratum. ( Sow. fung. t. 518. ) Sur le Cralægus oxyacantha, sur l'azerolier.

AE. Amelanchieris (DC.fl.fr. 5. p.97.) Sur l'Amelanchier vulgaris.

AE. Cydoniæ. (Lenormand in Duby Bot. gall.go3.) Sur le cognassier, rare.

AE. Behenis. ( DC. Enc. bot. 8. p. 239. ) Sur le Silene infata.

AE. Clematidis. ( DC. fl. fr. 2. p. 243. ) Sur les clématites.

AE. Asperifolii. í Pers. syn. 208.) Sur plusieurs borraginées.

AE. Rubellum. (DC. fl. fr. 2. p. 241.) Sur les grands Rumex.

AE, Fæniculi. (Cast. Obs. 1. p. 52.)

AE. semineum ; maculis flavis ; pseudo-peridiis confertis; ore lacero ; sporidiis subordicularibus fuscis.

Ce bel Aecidium croit le long des côtes des semences du fenouil; il y forme des taches jaunes; les pseudo-peridium sont cylindriques, petits, distincts , disposés les uns à la suite des autres avec régularité, jaunes, avec le sommet blanc, frangés; les sporides sont suborbiculaires, brunes.

Les sommités de l'Anethum fæniculum qui sont atteintes de cet Aecidium sont languissantes; l'axe des rayons de l'ombellule grossit souvent alors et prend une teinte jaune; ses rayons jaunissent aussi ; très rarement on rencontre le pseudo-peridium sur un rayon de l'ombellule ; le développement de cette plante ne semble pas atteindre , par son action morbifique les autres rayons de l'ombellule. A. Trifolii-repentis. (Cast. Obs. 1. p. 33.)

AE. maculis subnullis ; pseudo-peridiis numerosis

« السابقةمتابعة »