صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Wrangelia (Ag.)

W. Penicillata. (Ag. sp. 138.) Arenc, suivant M. J. Agardh.

W. Multifida. (J. Ag. symb. p. 38.) Château d'If, cap Croisette, Riou, mai et juin.

Spyridia (Harv.)

S. Filamentosa. ( Harv. Br. fl. p. 336. ) Arenc, en été. S. Clavulata. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 80.) Estac, mai.

Ceramium (Ag. )

C. Ciliatum. (Ag. sp. p. 153. ) Partout.
C. Diaphanum. ( Ag. sp. 150. ) Partout.
C. Rubrum. (Ag. sp. 146.) Partout.

v. b. secundatum. ( Ag. syst. 136. ) Partout.

v. c. implexo-contortum ( Solier ) C. intricatum subspiraliter contortum. Endéoumé, en avril.

Crouania ( J. Ag. )

C. Attenuata. (J. Ag. alg. medit. et adr. 83.) Cap Croisette, mai.

B. Reproduction par des sporidies douées de mouvement, ou par des spores isolés, dits coniocysles.

TRIBU VIH. ECTOCARPÉES.

Monosporus (Solier. ) ( Pl. VII. )

Frons constans e tubo membranoso hyalino ramoso; certis spatiis plicato, continente in spatiis plicarum cellulam plenam corpusculis densis coloratis et interse communicantibus per tubum parvum et cylindricum; cellulæ utrinque dilatatæ et longitrorsum plicata in præcipuis divisionibus frondis nonnumquam cylindrica in ramulis terminalibus. Fructus monosporicus inclusus in perisporio hyalino quandoque inconspicuus ob sporulæ amplitudinem inhærens pedicello cylindrico aut triangulari tuncque munito tegumento hyalino velut in perisporio.

M. Pedicellatus. Callithamnion pedicellatum (49. sp. v. 2. p. 174.

M. filis crinalibus laxe ramosis; ramulis lateralibus abbreviatis furcatis; capsulis axillaribus pyriformibus pedicellatis. Cap Croisette, en juin.

M. Clavatus. Callithamnion clavatum. (Ag. sp. v. 2. p.

180.

M. filis subdichotomo-pinnatis; ramulis saccato-clavatis; articulis diametro triplo longioribus. Golfe de Marseille.

Dasycladus (Ag. )

D. Clavaeformis. (Ag. sp. 455.) Partout, printemps et été.

Cladostephus (Ag. )

C. Verticillatus. (Hook. scot. 2. p. 89. Partout, printemps et été.

Sphacelaria (Lyngb. )

S. Caespitula. (Lyngb. t. 32.) Arenc et Montredon, parasite.

S. Reticulata. ( Fl. Dan. t. 1600.) Arenc et Montredon,

parasite.

S. Cirrhosa. (Ag. sp. p. 27.) Arenc, printemps et été.

S. Cervicornis. ( Ag. sp. 33. ) Arenc, fin avril.

S. Scoparia. (Lyngb. tent. p. 104. t. 31.) Partout, en toutes saisons.

S. Filicina. (Ag. syst. 166.) Montredon, été.

v. b. simpliciuscula. (Ag. sp. 31.) Cap Croisette, en juin.

Ectocarpus (Lyngb.)

E. Lætus. (Ag. syst. 161.) Arenc, en été.

E. Siliculosus. (Ag. syst. 161.) Arenc, printemps et été. E. Caspitulus. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 26.) Près de l'anse des Gourdes; en juin, parasite sur le Cystoseira amen

tacea.

E. Monocarpus. (Ag. sp. p. 48.) Endéoumé; en avril, parasite.

TRIBU IX. BATRACHOSPERMÉES.

Mesogloia (Ag.)

M. Mediterranea. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 83.) Partout; de mars en juin.

M. Nemalion (Solier ined.) Nemalion lubricum. (Duby Bot. gall. 959.) Montredon, Arenc; en été.

Myriocladia (Ag.)

M. Posidoniæ. (J. Ag. symb. p. 50.) Rejetée sur la côte par les vagues.

Cluzella (Bory.)

C. Fætida. (Bory in dict. class. 1. 4. p. 234.) Sur les pierres, dans les cours d'eau rapides.

Batrachospermum (Roth.)

B. Moniliforme. ( Roth. cat. 2. p. 187.) Dans les eaux courantes.

Draparnaldia (Bory.)

D. Tenuis (Ag. Dec. 3. p. 30.) Dans les petits cours d'eau. D. Glomerata. (Ag. disp. 41.) Dans les fontaines et les petits cours d'eau.

Diffère de celle du nord de la France par les cloisons inférieures, plus courtes que le diamètre du filament.

·D. Plumosa. (Ag. disp. 42.) Dans les mêmes lieux.

TRIBU X. SYPHONÉES.

Valonia (Ag.)

V. Utricularis. (Ag. syst. 180.) Château d'If, Sault de Maroc, rare; juin.

V. Ovalis. (Ag. syst. 180.) Montredon, parasite; en été ; très-rare.

Codium (Ag.)

C. Adhærens. (Ag. sp. p. 457.) Partout, notamment à Arenc et Montredon.

C. Bursa. (Ag. sp. p. 453, Partout.

C. Tomentosum. (Ag. sp. p. 453.) Partout; commun au Pharo.

Flabellaria (Lamour.)

F. Desfontainii. (Lamour. in ann. mus. 20. p. 274. t. 12. f. 4.) Arenc, Montredon, cap Croisette, Estac; d'avril en juin.

Bryopsis (Lamour.)

B. Balbisiana. (Lamour. ess. in ann. mus. f. 20. t. 7. f. 2.) v. disticha. (J. Ag. alg. medit. et adr. 18. ) Partout; avril et mai.

B. Rosa. (Ag. syst. alg. et J. Ag. l. c. p. 19. ) Sur divers points de la côte et particulièrement au Pharo; mars.

B. Muscosa. (Lamour. jour. bot. 2. t. 2. f. 1.) Endéoumé, Montredon; avril et mai.

B. Cupressoïdes. (Lamour. mem. p. 135. t. 1. f. 3.) Le golfe; mars, avril et mai.

B. Secunda. (J. Ag. symb. et alg. medit. et adr. 21.) Indiqué par M. J. Agardh.

B. Arbuscula. (Lamour. jour. bot. t. 1. f. 1. ).

B. plumosa. v. b. ( J. Ag. alg. medit. et adr. p. 21.) Pharo; en mars.

« السابقةمتابعة »