صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Vaucheria (DC.)

V. Dillwynii. (Ag. syn. 50. ) Sur les terrains humides et ombragés.

V. Ovata. (DC. fl. f. 2. p. 63.) Dans les fossés aquatiques. V. Terrestris. (DC. fl. fr. 2. p. 62.) Sur la terre humide. V. Cespitosa. (DC. fl fr. 2. p. 63.) Dans les eaux courantes. v. b. sterilis. Se rencontre plus fréquemment. V. Racemosa. (DC. fl. fr. 2. p. 61.) Dans les fossés aquatiques.

V. Clavata. (DC. fl. fr. 2. p. 64.) Dans les eaux pures et courantes.

Hydrogastrum (Desv.)

H. Granulatum. (Desv. journ. bot.) (Bory dict. class. t. 8. p. 433) Sur les terrains argileux et humides.

TRIBU XI. CONFERVÉES.

Lyngbya (Ag.)

L. Luteofusca. (J. Ag. alg, medit. et adr. p. 11.) Arenc; de juillet à octobre.

L. Confervoïdes. ( Ag. syst. p. 773.) Sault de Maroc; juin.

Conferva (Ag.)

* Marines.

+ Simples.

C. Tortuesa. (Ag. syst. p. 98. ) Ile de Riou, Arenc, Sault de Maroc, mai et juin.

C. Linum. (Ag. syst. p. 97.) A la Reserve; été.

C. Crassa. (Ag. syst. p. 99.) Marseille, suivant M. Agardh. C. Erea. (Ag. syst. p. 100.) Arenc; d'avril à juin.

++Rameuses.

C. Sericea. (Ag. syst. p. 113.) Partout.

C. Pellucida. Ag. syst. p. 120.) Marseille, suivant M. Agardh.

C. Prolifera. (Ag. syst. p. 119,) Partout.

C. Repens. (J. Ag. alg. medit, et adr. p. 13.) Marseille, suivant M. Agardh.

C. Falcata, (Duby Bot. gall. 981.) Le golfe.

** D'eau douce.

+ Simples.

C. Rivularis. (Lin. syst. 2. p. 270.) Les eaux vives.
C. Floccosa. (DC. fl. fr. 2. p. 57.) Les eaux tranquilles.
C. Vesicata. (Ag. disp. 30.) Dans les fossés.

++Rameuses.

C. Glomerata. (Lin. syst. nat. 2. p. 721.)

Cette espèce présente quatre variétés où rentrent toutes les formes qu'elle affecte dans nos environs.

v. a. Fluvialis.

Filis intense viridibus longissimis ramosissimis; ramis ramulisque brevibus fasciculatis; articulis 4-8-diametro longioribus.

Cette variété se trouve dans les ruisseaux ; elle est fréquente dans Jarret et dans l'Uveaune; elle atteint deux pieds et plus en longueur; elle est plus ou moins touffue, mais toujours fort allongée, les rameaux latéraux ne prennent jamais qu'un développement médiocre.

v. b. Fontinalis.

Filis intensė viridibus primariis subdenudatis fasciculatis deinde ramosissimis; ramulis divaricatis irregularibus bis vel trifurcatis primis articulis 6-diametro longioribus ultimis 5-4-plis.

Dans les bassins des fontaines; elle n'excède pas quatre à cinq pouces de longueur.

v. c. Diffusa.

Filis pallidè viridibus a centro communi egressis è basi ramosissimis approximatis; ramulis conformibus articulis 6-8-diametro longioribus.

Cette variété se rencontre sous les eaux des cascades, ou dans les courants très-rapides.

vd. Denudata.

Filis intense viridibus primariis plurimis subnudis; ramulis brevibus raris parce remotis secundis divaricatis; articulis 2-8-diametro longioribus.

On la rencontre dans les bassins des fontaines, ou dans les eaux tranquilles en hiver.

C. Crispata. (Roth. cat. 1. p. 178.) Dans les fossés.

C. Pusilla. (Lyngb. tent. p. 149. t. 51.) Parasite, sur le Conferva glomerata, rare.

Hydrodyction (Roth.)

H. Utriculatum. ( Roth. germ. 3. p. 521.) Dans les eaux tranquilles du ruisseau d'Arenc.

Zygnema (Ag.)

Z. Nitidum. (Ag. syst. 82.) Dans les fossés aquatiques.
Z. Quininum. (Ag. syst. 100.) Dans les fossés aquatiques.
Z. Adnatum. (Ag. l. c.) Dans les ruisseaux.

Z. Inflatum. (Ag. 1. c.) Dans les fossés.

Z. Lutescens. (Duby Bot. gall. 976.) Dans les eaux tranquilles.

Z. Stellinum. (Ag. syst. 77.) Dans les fossés aquatiques.
Z. Cruciatum. (Ag. l. c.) Dans les fossés.
Z. Pectinatum. (Ag. l. c.) Dans les fossés.

Mougeotia (Ag.)

M. Genuflexa. (Ag. syst. 83.) Dans les fossés.

Sphæroplea (Ag.)

S. Annulina. (Ag. syst. 76.) Sphæroplethia soleirolii (Duby

Bot. gall, 985.) Montredon,

TRIBU XII. RIVULARIÉES.

Rivularia (Ag.)

R. Pisum. (Ag. syst. 25.) Montredon; en été, parasite.

Chotophora (Lyngb.)

Ch. Pisiformis. (Ag. syst. alg. 27.) Dans les fossés et les ruisseaux.

TRIBU XIII. OSCILLATORIÉES.

Oscillatoria (Vauch.)

0. Limosa. (Fl. dan. t. 1549. f. 2.) Sur les murs humides où l'eau suinte.

O. Umbrosa.

O. strato effuso nigro; filis obscurè viridibus; annuli latitudine longitudinem bis æquantibus.

Cette oscillatoire est terrestre, elle croît dans les lieux humides à l'ombre; elle ne peut se rapprocher que des O. parietina (Vaucher ) et O. fusca (Duby ); le diamètre du filament de la nôtre est de 1/100 de millimètre, celui de l'O. parietina est de 1/150 environ; la cloison de cette dernière est à la distance d'un diamètre et l'O. umbrosa ne l'est qu'à un demi-diamètre, en outre elle n'a pas une extrémité globuleuse; elle ne se montre pas seulement en automne ou en hiver mais aussi pendant la belle saison. M. Duby don ne pour synonyme à son O. fusca, celle de Vaucher qui se de

« السابقةمتابعة »