صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dorycnium ( Tourn. ).

D. Rectum. (Ser. in DC. Prod. 2. p. 208). Le long des ruisseaux; fl. en juin et juillet. 24.

D. Hirsutum. (Ser. 1. c. ). Dans les lieux secs et montueux; 1. en juin. p.

D. Suffruticosum.(Vill. Daup. 3. p. 416). Les lieux secs et montueux; fl. en été, h.

Lotus ( Ser.)

L. Edulis. (Lin. sp. 1090 ). Notre-Dame-de-la-Garde , Ratoneau; fl. en juin. O.

L. Ornithopodioides. (Lin. sp. 1091). Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

L. Cyótisoides. (Lin. sp. 1092). Sur les rochers voisins de la mer; fl. en été. O.

L. Angustissimus. ( Lin. sp. 1090 ). Montredon ; fl. en juin. O.

L. Corniculatus. (Lin. sp. 1092 ). Dans les prés; fl. en

été. 2.

L. Villosus. ( Thuil. fl. Par. Ed. 2. p. 387). Dans les lieux montueux; fl. en juin. 4.

Tetragonolobus ( Scop. )

T'. Siliquosus. ( Roth. germ. 1. p. 323). Dans les prés humides; fl. en mai et juin. 2.

Sous-Tribu III. Clitoriées.

Psoralea ( Lin. )

P. Bituminosa. (Lin. sp. 1075). Le long des baies et des sentiers; fl. en mai. 4.

Sous-Tribu IV. Galégées.

Robinia ( Lin. )

R. Pseudo-Acacia. (Lin. sp. 1043). Cultivé; fl. en mai et juin. h.

Colutea ( Brown. )

C. Arborescens. (Lin. sp. 1045). Montredon; fl. en juin et juillet. h.

Sous-Tribu V. Astragalées.

Astragalus ( DC. )

A. Stella. ( Gouan ill. 50 ). Saint-Louis; fl. en mai. O.

A. Sesameus. (Lin. sp. 1068). Dans les lieux arides; f). en juin. O.

A. Hamosus. ( Lin. sp. 1067). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. O.

A. Massiliensis. (Lam. Dict. 1. p. 320). Montredon; fl. en mai et juin. t.

A. Monspessulanus. (Lin. sp. 1072.) Notre-Dame-des-Anges, Garlaban; fl. en juin. 44.

A. Incanus. ( Lin. sp. 1072 ). Saint-Tronc; fl. en mai et juin. 4.

TRIBU II. HÉDYSARÉES.

Sous - Tribu I. Coronillées.

Scorpiurus ( Lin.;

S. Subvillosa. (Lin. sp. 1050 ). Dans les champs ; fl. en juin. O.

Coronilla ( Neck. )

C. Juncea. (Lin. sp. 1047). Dans les lieux montueux et arides; fl. en avril et en mai. 5.

C. Minima. (Lin. sp. 1048 ). Montredon; fl. en mai. 4.

Astrolobium ( Desv. )

A. Scorpioïdes. (DC. Prod. 2. p. 31 ). Dans les champs; fl. en avril et mai. O.

Hippocrepis ( Lin. )

H. Comosa. ( Lin. sp. 1050 ). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. 2.

H. Unisiliquosa. ( Lin. sp. 1049). Sur les pelouses, le long des sentiers; fl. en avril et mai. O

H. Ciliata. (I'illd. mag. nat. gas. Bersch. 1808. p. 173). Dans les lieux montueux: fl. en mai. O.

Sous-Tribu II. Euhédysarées.

Hedysarum ( Jaum. )

H, Spinosissimum. (Lin. sp. 1058. excl. syn.). Montredon; fl. de mai à juillet. O.

Onobrychis ( Tourn.)

0. Sativa. ( Lam. fl. fr. 2. p. 652). Dans les cultures; fl. en mai. 2.

0. Saratilis. ( All. Ped. no 1191. t. 19. f. 1.). Sur les hauteurs, Garlaban; fl. en avril et mai. 2.

0. Caput-Galli. (Lam. fl. fr. 2. p. 651). Saint-Henri ; à l'Estaque ; fl. en juillet. 4.

[blocks in formation]

C. Arietinum. (Lin. sp. 1040). Cultivé; fl. en mai. O.

Faba ( Tourn. )

F. Vulgaris. ( Manch. meth. p. 130 ). Cullivée; fl. en avril. O

Vicia ( Tourn. ).

V. Cracca. ( Lin. sp. 1095). Dans les prés; fl. en juin, juillet. 4.

V. Onobrychioïdes. (Lin. sp. 1036). Dans les lieux pierreux et montueux; fl. juin. O.

V. Sativa. (Lin. sp. 1037). Dans les moissons; fl. en mai et juin. O.

V. Peregrina. ( Lin. sp. 1038 ). Dans les champs arides; fl. en mai et juin. O.

V. Amphicarpa. ! Dorth. journ. Phys. 35. p. 131). Dans les lieux secs et stériles; fl. en avril. O.

V. Lutea. ( Lin. sp. 1037). Le long de Jarret; fl. en mai et juin. O.

V. Hybrida. (Lin. sp. 1037 ). Abonde dans les lieux cultivés; fl. en mai et juin. O.

Ervum ( Lin. )

E. Lens. (Lin. sp. 1039). Cultivé.
E. Nigricans. ( Bieb.f. Taur. cauc. T. 2. p. 164).

(DC. Prod. t. 2. p. 366). E. Lentoïdes ( Ten. fl.
nup. Prod, suppl. 2. p. 68. )

E. pubescens, foliolis oblongis, stipulis semisagittatis basi denticulatis, cirrhis obsoletis, pedunculis subbifloris folio longioribus, laciniis calycinis subdivergentibus subulatis, corolla longioribus, tubo ferè nullo, leguminibus glabris, dispermis, nigricantibus, seminibus cinereis. Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

E. Gracile.(DC. Cat. monsp. 109). A la Nerte, à SaintMarcel; fl. en mai. O

« السابقةمتابعة »