صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dorycnium (Tourn. ).

D. Rectum. (Ser. in DC. Prod. 2. p. 208). Le long des ruisseaux; fl. en juin et juillet. 4.

D. Hirsutum. (Ser. l. c. ). Dans les lieux secs et montueux; fl. en juin. 5.

D. Suffruticosum. (Vill. Daup. 3. p. 416). Les lieux secs et montueux; fl. en été. h.

Lotus (Ser.)

L. Edulis. (Lin. sp. 1090). Notre-Dame-de-la-Garde, Ratoneau; fl. en juin. O.

L. Ornithopodioides. (Lin. sp. 1091). Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

L. Cytisoides. (Lin. sp. 1092). Sur les rochers voisins de la mer; fl. en été. O.

L. Angustissimus. ( Lin. sp. 1090 ). Montredon; fl. en juin. O.

L. Corniculatus. (Lin. sp. 1092). Dans les prés; fl. en été. 4.

L. Villosus. (Thuil. fl. Par. Ed. 2. p. 387). Dans les lieux montueux; fl. en juin. 4.

Tetragonolobus ( Scop. )

T. Siliquosus. ( Roth. germ. 1. p. 325). Dans les prés humides; fl. en mai et juin. 4.

Sous-Tribu III. Clitoriées.

Psoralea (Lin.)

P. Bituminosa. (Lin. sp. 1075). Le long des haies et des sentiers; fl. en mai. 2.

Sous-Tribu IV. Galégées.

Robinia (Lin.)

R. Pseudo-Acacia. (Lin. sp. 1043). Cultivé; fl. en mai et juin. h.

Colutea (Brown.)

C. Arborescens. (Lin. sp. 1045). Montredon; fl. en juin et juillet. h.

Sous-Tribu V. Astragalées.

Astragalus ( DC. )

A. Stella. (Gouan ill. 50). Saint-Louis; fl. en mai. O A. Sesameus. (Lin. sp. 1068). Dans les lieux arides; fl. en juin. O.

A. Hamosus. (Lin. sp. 1067). Notre-Dame-des-Anges; fl.

en mai.

[ocr errors]

A. Massiliensis. (Lam. Dict. 1. p. 520). Montredon; fl. en mai et juin. 5.

A. Monspessulanus. (Lin. sp. 1072.) Notre-Dame-des-Anges, Garlaban; fl. en juin. 4.

A. Incanus. (Lin. sp. 1072). Saint-Tronc; fl. en mai et juin. 4.

TRIBU II. HÉDYSAREES.

Sous- Tribu I. Coronillées.

Scorpiurus (Lin.)

S. Subvillosa. (Lin. sp. 1050). Dans les champs; fl. en juin. O.

Coronilla (Neck.)

C. Juncea. (Lin. sp. 1047). Dans les lieux montueux et arides; fl. en avril et en mai. h.

C. Minima. (Lin. sp. 1048). Montredon; fl. en mai. 4.

Astrolobium (Desv. )

A. Scorpioïdes. (DC. Prod. 2. p. 311). Dans les champs; fl. en avril et mai. O.

Hippocrepis (Lin. )

H. Comosa. ( Lin. sp. 1050). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. 4.

H. Unisiliquosa. ( Lin. sp. 1049). Sur les pelouses, le long des sentiers; fl. en avril et mai. O

H. Ciliata. (Willd. mag. nat. gas. Bersch. 1808. p. 175). Dans les lieux montueux: fl. en mai. O.

Sous-Tribu II. Euhédysarées.

Hedysarum (Jaum.)

H. Spinosissimum. ( Lin. sp. 1058. excl. syn.). Montredon; fl. de mai à juillet. O.

Onobrychis (Tourn.)

O. Sativa. (Lam. fl. fr. 2. p. 652). Dans les cultures; fl. en mai. .

O. Saxatilis. ( All. Ped. no 1191. t. 19. f. 1.). Sur les hauteurs, Garlaban; fl. en avril et mai. 4.

O. Caput-Galli. (Lam. fl. fr. 2. p. 651). Saint-Henri ; à l'Estaque; fl. en juillet. 4.

TRIBU III. VICIÉES.

Cicer (Tourn.)

C. Arietinum. (Lin. sp. 1040). Cultivé; fl. en mai. O.

Faba (Tourn.)

F. Vulgaris. (Monch. meth. p. 130). Cultivée; fl. en avril. O.

Vicia (Tourn. ).

V. Cracca. (Lin. sp. 1095). Dans les prés; fl. en juin, juillet. 4.

V. Onobrychioïdes. ( Lin. sp. 1036). Dans les lieux pierreux et montueux; fl. juin. .

V. Sativa. (Lin. sp. 1037). Dans les moissons; fl. en mai et juin. O.

V. Peregrina. ( Lin. sp. 1058). Dans les champs arides; fl. en mai et juin. O.

V. Amphicarpa. ( Dorth. journ. Phys. 35. p. 131). Dans les lieux secs et stériles; fl. en avril. O.

V. Lutea. ( Lin. sp. 1057). Le long de Jarret; fl. en mai et juin. O.

V. Hybrida. (Lin. sp. 1037). Abonde dans les lieux cultivės; fl. en mai et juin. O.

Ervum (Lin.)

E. Lens. (Lin. sp. 1039). Cultivé.

E. Nigricans. (Bieb. fl. Taur. cauc. T. 2. p. 164 ).

( DC. Prod. t. 2. p. 366). E. Lentoïdes (Ten. fl. nap. Prod. suppl. 2. p. 68. )

E. pubescens, foliolis oblongis, stipulis semisagittatis basi denticulatis, cirrhis obsoletis, pedunculis subbifloris folio longioribus, laciniis calycinis subdivergentibus subulatis, corolla longioribus, tubo ferè nullo, leguminibus glabris, dispermis, nigricantibus, seminibus cinereis. Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

E. Gracile. (DC. Cat. monsp. 109). A la Nerte, à SaintMarcel; fl. en mai. O.

« السابقةمتابعة »