صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dorycnium (Tourn.).

D. Rectum. (Ser. in DC. Prod. 2. p. 208). Le long des ruisseaux; fl. en juin et juillet. 4.

D. Hirsutum. (Ser. 1. c. ). Dans les lieux secs et montueux; fl. en juin.

D. Suffruticosum. ( Vill. Daup. 3. p. 416). Les lieux secs et montueux; fl. en été. h.

Lotus (Ser.)

L. Edulis. (Lin. sp. 1090). Notre-Dame-de-la-Garde, Ratoneau; fl. en juin. O.

L. Ornithopodioides. (Lin. sp. 1091). Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

L. Cytisoides. (Lin. sp. 1092). Sur les rochers voisins de la mer; fl. en été. O.

L. Angustissimus. ( Lin. sp. 1090 ). Montredon; fl. en juin. O.

L. Corniculatus. (Lin. sp. 1092). Dans les prés; fl. en été. 4.

L. Villosus. (Thuil. fl. Par. Ed. 2. p. 387). Dans les lieux montueux; fl. en juin. 4.

Tetragonolobus ( Scop. )

T. Siliquosus. (Roth. germ. 1. p. 325). Dans les prés humides; fl. en mai et juin. 4.

Sous-Tribu III. Clitoriées.

Psoralea (Lin. )

P. Bituminosa. (Lin. sp. 1075). Le long des haies et des sentiers; fl. en mai. 2.

Sous-Tribu IV. Galégées.

Robinia (Lin.)

R. Pseudo-Acacia. ( Lin. sp. 1045). Cultivé; fl. en mai et juin. 5.

Colutea (Brown.)

C. Arborescens. (Lin. sp. 1045). Montredon; fl. en juin et juillet. h.

Sous-Tribu V. Astragalées.

Astragalus (DC.)

A. Stella. (Gouan ill. 50). Saint-Louis; fl. en mai. O. A. Sesameus. (Lin. sp. 1068). Dans les lieux arides; fl. en juin. O.

A. Hamosus. ( Lin. sp. 1067). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. O.

A. Massiliensis. (Lam. Dict. 1. p. 320). Montredon; fl. en mai et juin. 5.

A. Monspessulanus. (Lin. sp. 1072.) Notre-Dame-des-Anges, Garlaban; fl. en juin. 4.

A. Incanus. (Lin. sp. 1072). Saint-Tronc; fl. en mai et juin. ¥.

TRIBU II. HÉDYSARÉES.

Sous- Tribu I. Coronillées.

Scorpiurus (Lin.)

S. Subvillosa. (Lin. sp. 1050). Dans les champs; fl. en juin. O.

Coronilla (Neck.)

C. Juncea. (Lin. sp. 1047). Dans les lieux montueux et arides; fl. en avril et en mai. 5.

C. Minima. (Lin. sp. 1048 ). Montredon; fl. en mai. 4.

Astrolobium (Desv.)

A. Scorpioides. (DC. Prod. 2. p. 311). Dans les champs; fl. en avril et mai. O.

Hippocrepis (Lin. )

H. Comosa. (Lin. sp. 1050). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. 4.

H. Unisiliquosa. ( Lin. sp. 1049). Sur les pelouses, le long des sentiers; fl. en avril et mai.

H. Ciliata. (Willd. mag. nat. gas. Bersch. 1808. p. 175). Dans les lieux montueux: fl. en mai. O.

Sous-Tribu II. Euhédysarées.

Hedysarum ( Jaum. )

H. Spinosissimum. ( Lin. sp. 1058. excl. syn.). Montredon; fl. de mai à juillet. O.

Onobrychis (Tourn.)

O. Sativa. (Lam. fl. fr. 2. p. 652). Dans les cultures; fl. en mai. 4.

O. Saxatilis. (All. Ped. no 1191. t. 19. f. 1.). Sur les hauteurs, Garlaban; fl. en avril et mai. 4.

O. Caput-Galli. (Lam. fl. fr. 2. p. 651). Saint-Henri ; à l'Estaque; fl. en juillet. 4.

TRIBU III. VICIÉES.

Cicer (Tourn.)

C. Arietinum. ( Lin. sp. 1040). Cultivé; fl. en mai. O.

Faba (Tourn.)

F. Vulgaris. (Manch. meth. p. 150). Cultivée; fl. en avril. O.

Vicia (Tourn. ).

V. Cracca. (Lin. sp. 1095). Dans les prés; fl. en juin, juillet. 4.

V. Onobrychioïdes. ( Lin. sp. 1036). Dans les lieux pierreux et montueux; fl. juin. O.

V. Sativa. (Lin. sp. 1037). Dans les moissons; fl. en mai et juin. O.

V. Peregrina. ( Lin. sp. 1058). Dans les champs arides; fl. en mai et juin. O.

V. Amphicarpa. Dorth. journ. Phys. 35. p. 131). Dans les lieux secs et stériles; fl. en avril. O.

V. Lutea. ( Lin. sp. 1057). Le long de Jarret; fl. en mai et juin. O.

V. Hybrida. (Lin. sp. 1037). Abonde dans les lieux cultivés; fl. en mai et juin. O.

Ervum (Lin.)

E. Lens. (Lin. sp. 1039). Cultivé.

E. Nigricans. (Bieb. fl. Taur. cauc. T. 2. p. 164).

(DC. Prod. t. 2. p. 366). E. Lentoïdes (Ten. fl. nap. Prod. suppl. 2. p. 68. )

E. pubescens, foliolis oblongis, stipulis semisagittatis basi denticulatis, cirrhis obsoletis, pedunculis subbifloris folio longioribus, laciniis calycinis subdivergentibus subulatis, corollá longioribus, tubo ferè nullo, leguminibus glabris, dispermis, nigricantibus, seminibus cinereis. Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

E. Gracile. (DC. Cat. monsp. 109). A la Nerte, à SaintMarcel; fl. en mai. O.

« السابقةمتابعة »