صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Pisum ( Tourn. )

P. Sativum. ( Lin. sp. 1026 ). Cultivé.

Lathyrus ( Lin.)

L. Sylvestris. ( Lin. sp. 1033). Aux Crottes; le long de l’Uveaune; fl. en juin et juillet. 4.,

L. Pratensis. ( Lin. sp. 1033 ). Dans les prés; fl. en mai et juin. 4.

L. Aphaca. (Lin. sp. 1029). Dans les prés; 1. en mai et juin. O.

L. Sphaericus. ( Retz. obs. 3. p. 39). Saint-Tronc, la Rose; fl. en mai et juin. O.

L. Angulatus. (Lin. sp. 1031). Dans les champs; fl. en mai et juin. O

L. Setifolius. ( Lin. sp. 1031). Dans les lieux secs et arides; fl. en mai et juin. O.

L. Sativus. ( Lin. sp. 1030 \. Cultivé et presque spontané; fl. en juin. O.

L. Cicera. (Lin. sp. 1030 ). Presque spontané; fl. en mai et juin. O.

L. Annuus. (Lin. sp. 1032 ). Dans les champs; fl. en mai et juin. O

Orobus ( Tourn.)

0. Saxatilis. (Vent. hort. Cels. t. 94). Notre-Dame-dela-Garde; Saint-Tronc; Saint-Loup; fl. en mai. O.

TRIBU IV. PHASÉOLÉES.

Phaseolus ( Lin. )
Ph. Vulgaris. (Savi. mem. 3. p. 14). Cultivé. O.
Ph. Haematocarpus. (Savi. mem. 5. p. 20. f. 17.

(DC. Prod. v. 2. p. 393.)

Ph. volubilis procerus glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine recto toroso mucronato, immaturo maculis sanguineis notato , semine ovato turgido variegato. Cultivé. O.

Dolichos ( Lin. )

D. Melanophthalmus. (DC. Prod. v. 2. p. 400 ).

D. Caule subvolubili foliisque glabris, pedunculis folio longioribus, flores 2-3 subumbellatos apice gerentibus, leguminis rostro recto, aut subrecurvo. Cultivé, connu en Provençal sous le nom de Baneto; Fayoou négré. O.

TRIBU V. CASSIÉES.

Cercis ( Lin. )

C. Siliquastrum (Lin. sp. 534). Cultivé et subspontané. h.

Rosacées.

TRIBU I. AMYGDALÉES.

Amygdalus / Tourn. )
A. Communis. ( Lin. sp. 677). Cultivé; fl. en mars. h.

Persica ( Tourn.)

l P. Vulgaris. ( Mill. Dict. n. 1). Cultivé; fl. en avril. h.

Armeniaca ( Tourn. )

A. Vulgaris. ( Lam. Dict. I. p. 2 ). Cultivé; fl. en avril. h.

Prunus (Tourn.)

P. Spinosa. ( Lin. sp. 681 ). Dans les baies; fl. en avril. h. P. Domestica. (Lin, sp. 680). Cultivé; fl. en avril et

[blocks in formation]

C. Duracina. (DC.N.fr. 4. p. 483). Cultivé; fl. en mai. h. C. Juliana, (DC. f. fr. 4. p. 482). Cultivé; fl. en mai. h. C. Caproniana. (DC. f. fr. 4. p. 482). Cultivé; fl. en

mai. b.

TRIBU II. SPİRÉACÉES.

Spiraea ( Lin. )

S. Filipendula. (Lin. sp. 702). Notre-Dame-des-Anges ; fl. en juin. 4.

TRIBU III. DRYADÉES.

Geum (Lin. ) G. Urbanum. (Lin. sp. 716). Dans les lieux couverts; f1.cn juin et juillet. 4.

Rubus ( Lin. ).

R. Caesius. (Lin. sp. 706). Dans les champs; fl. en juin. t.

R. Corylifolius. (Smith. f. Brit. p. 542). Aux Aygalades; fl. en juin. 5.

R. Fruticosus. (Lin. sp. 707). Dans les lieux incultes; fi. en juin et juillet. f.

R. Tomentosus. (Willd. sp. 2. p. 1083). Garlaban; fl. en juin et juillet. 5,

Potentilla ( Nestl. )

P. Subacaulis. ( Lin. sp. 715). Sur le sommet de la tête de Carpiagne; fl. en juin. 4.

P. Reptans. ( Lin. sp. 714). Le long des haies; les champs humides, fl. en juin. 4.

P. Opaca. (Lin. sp. 713). Dans les lieux secs; fl. en avril. 4.

P. Hirta. (Lin. sp. 712). Dans les lieux secs et montueux; fl. en mai. 2.

Agrimonia ( Tourn). A. Eupatoria. ( Lin. sp. 643). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 2.

TRIBU IV. SANGUISORBÉES.

Poterium ( Lin. )

P. Sanguisorba. ( Lin. sp. 1411 ). Sur les pelouses; fl. en mai et juin. 4.

[blocks in formation]

R. Arvensis. ( Lin. mant. 245 ). Dans les baies; f. en juin et juillet. 5.

R. Sempervirens. ( Lin. sp. 704). Aux petites Crottes et le long de l'Uveaune; fl. en juin. 5.

R. Canina. ( Lin. sp. 704). Dans les haies; fl. en juin. t.

R. Sepium. ( Thuil. fl. Paris ed. 2. p. 252 ). Les lieux secs et montueux; fl. en juin. h.

TRIBU VI. POMACÉES.

Crataegus ( Lindl. )

C. Pyracantha. ( Pers. Ench. 2 p. 37.). Dans les baies. fl. en mai. h.

C. Oxyacantha. (Lin. sp. 683.) v. Monogyna. Dans les haies; fl. en mai. 5.

Amelanchier ( Medik. )

1. Vulgaris. (Manch. Meth. 682). Montredon ; l'Eslac; fl. en avril et mai. h.

Pyrus ( Lindl. )

P. Communis. (Lin. sp. 686 ). Cultivé; fl. en avril. h.
P. Malus. ( Lin. sp. 686 ). Cultivé. fl. en mai. t.
P. Aria. (Ehr. Beitr. 4. p. 20). Garlaban; fl. en mai. .

« السابقةمتابعة »