صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Pisum (Tourn.)

P. Sativum. (Lin. sp. 1026). Cultivé.

Lathyrus (Lin.)

L. Sylvestris. (Lin. sp. 1033). Aux Crottes; le long de l'Uveaune; fl. en juin et juillet. 4.,

L. Pratensis. ( Lin. sp. 1033 ). Dans les prés; fl. en mai et juin. 4.

L. Aphaca. (Lin. sp. 1029). Dans les prés; fl. en mai et juin. O.

L. Sphaericus. (Retz. obs. 3. p. 39). Saint-Tronc, la Rose; fl. en mai et juin. O.

L. Angulatus. (Lin. sp. 1031 ). Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

L. Setifolius. (Lin. sp. 1031). Dans les lieux secs et arides; fl. en mai et juin. O.

L. Sativus. ( Lin. sp. 1030 \. Cultivé et presque spontané; fl. en juin. O.

L. Cicera. (Lin. sp. 1050). Presque spontané; fl. en mai et juin. O.

L. Annuus. (Lin. sp. 1052). Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

Orobus (Tourn.)

O. Saxatilis. (Vent. hort. Cels. t. 94). Notre-Dame-dela-Garde; Saint-Tronc; Saint-Loup; fl. en mai. O.

TRIBU IV. PHASÉOLÉES.

Phaseolus (Lin. )

Ph. Vulgaris. (Savi. mem. 3. p. 14). Cultivé. O.
Ph. Haematocarpus. (Savi. mem. 5. p. 20. f. 17.
(DC. Prod. v. 2. p. 393. )

Ph. volubilis procerus glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine recto toroso mucronato, immaturo maculis sanguineis notato, semine ovato turgido variegato. Cultivé. O.

Dolichos (Lin. )

D. Melanophthalmus. (DC. Prod. v. 2. p. 400).

D. Caule subvolubili foliisque glabris, pedunculis folio longioribus, flores 2-3 subumbellatos apice gerentibus, leguminis rostro recto, aut subrecurvo. Cultivé, connu en Provençal sous le nom de Baneto; Fayoou négré. O.

TRIBU V. CASSIÉES.

Cercis (Lin.)

C. Siliquastrum (Lin. sp. 534). Cultivé et subspontané. ħ.

Rosacées.

TRIBU I. AMYGDALÉES.

Amygdalus (Tourn. )

A. Communis. (Lin. sp. 677). Cultivé; fl. en mars. .

Persica (Tourn.)

Þ. Vulgaris. ( Mill. Dict. n. 1 ). Cultivé; fl. en avril. ħ.

Armeniaca (Tourn. )

A. Vulgaris. (Lam. Dict. 1. p. 2). Cultivé; fl. en avril. .

Prunus (Tourn.)

P. Spinosa. (Lin. sp. 681 ). Dans les haies; fl. en avril. . P. Domestica. (Lin. sp. 680). Cultivé; fl. en avril et mai. .

Cerasus (Juss. )

C. Duracina. (DC. fl. fr. 4. p. 483). Cultivė; fl. en mai. ħ. C. Juliana, (DC. fl. fr. 4. p. 482 ). Cultivé; fl. en mai. 5. C. Caproniana. (DC. fl. fr. 4. p. 482). Cultivé; fl. en mai. .

TRIBU II. SPIRÉACÉES.

Spiraea (Lin.)

S. Filipendula. (Lin. sp. 702). Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. 4.

TRIBU III. DRYADEES.

Geum (Lin.)

G. Urbanum. (Lin. sp. 716). Dans les lieux couverts; fl. en juin et juillet. 4.

Rubus (Lin.).

R. Caesius. (Lin. sp. 706). Dans les champs; fl. en juin. ħ. R. Corylifolius. (Smith. fl. Brit. p. 542 ). Aux Aygalades; fl. en juin. .

R. Fruticosus. (Lin. sp. 707). Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. 5.

R. Tomentosus. (Willd. sp. 2. p. 1083). Garlaban; fl. en juin et juillet. 5.

Potentilla (Nestl. )

P. Subacaulis. ( Lin. sp. 715). Sur le sommet de la tête de Carpiagne; fl. en juin. 4.

P. Reptans. (Lin. sp. 714). Le long des haies; les champs humides, fl. en juin. 4.

P. Opaca. (Lin. sp. 713). Dans les lieux secs; fl. en avril. .

P. Hirta. (Lin. sp. 712). Dans les lieux secs et montueux; fl. en mai. 24.

Agrimonia (Tourn ).

A. Eupatoria. (Lin. sp. 643). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

TRIBU IV. SANGUISORBÉES.

:

Poterium (Lin.

P. Sanguisorba. (Lin. sp. 1411). Sur les pelouses; fl. en mai et juin. 4.

4

TRIBU V. ROSÉES

Rosa (Tourn.)

R. Arvensis. (Lin. mant. 245). Dans les haies; fl. en juin et juillet. 5.

R. Sempervirens. (Lin. sp. 704). Aux petites Crottes et le long de l'Uveaune; fl. en juin. 5.

R. Canina. (Lin. sp. 704 ). Dans les haies; fl. en juin. ħ. R. Sepium. (Thuil. fl. Paris ed. 2. p. 252). Les lieux secs et montueux; fl. en juin. 5.

TRIBU VI. POMACÉES.

Crataegus (Lindl. ) ·

C. Pyracantha. (Pers. Ench. 2 p. 37. ). Dans les haies. fl. en mai. 5.

C. Oxyacantha. ( Lin. sp. 683.) v. Monogyna. Dans les haies; fl. en mai. .

Amelanchier (Medik.)

A. Vulgaris. (Manch. Meth. 682). Montredon; l'Estac; fl. en avril et mai. 5.

Pyrus (Lindl.)

P. Communis. (Lin. sp. 686). Cultivé; fl. en avril. 5.
P. Malus. (Lin. sp. 686). Cultivé. fl. en mai. 5.
P. Aria. (Ehr. Beitr. 4. p. 20). Garlaban; fl. en mai. ħ.

« السابقةمتابعة »