صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

462). Fréquente surtout vers le Fort Saint-Nicolas; M. Blaise, herboriste; fl. en septembre et octobre. o.

C. Scubiosa. (Lin. sp. 1291). Dans les prés de Saint-Loup, M. H. Piaget; fl. en juillet. 4.

C. Depressa. (Bieb. fl. Taur. et suppl. p. 1803).

Caule abasi ramoso declinato aut simplici erecto foliisque albo-tomentosis, caulinis oblongis basi obtusis sessilibus inte gerrimis infimis subdentatis, fructís umbilico barbigero, pappo fructús longitudine aequali. Colline de MR Grassian, près les Catalans; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Calendula. (Neck.)

C. Parviflora. (Raf. car. sic. p. 83, non Thunb).

Foliis oblongis, inferioribus basi attenuatis integris, superioribus semiamplexicaulibus lanceolatis acutis dentatis subvillosulis, achaeniis exterioribus curvatis alatis involucris vix duplò longioribus, alis dorso echinatis breviter rostratis, alis dorso sublaevibus truncatis, interioribus annularibus teretibus submarginatis dorso transverse rugoso-muricatis. Notre-Dame de la Garde, Château-Colomb; M. H. Piaget ; f. en janvier. O.

Crepis. (Manch.) C. Scabra. (IVild. sp. 3, p. 1603). Saint-Loup; M. le capitaine Solier; fl. en juin. 0.

Seriola. (Lin.)

S. Æthnensis. (Lin. sp. 1139). Nouveau port, peut-être transportée par la Pouzolane, Arenc; M. Blaise, herboriste; fl. en juillet. O.

Picridium. (Desf.)

P. Derbesii. (Cast. herb).

Caule herbaceo ramoso striato, foliis inferioribus lanceolatis sinuatis, denticulatis mucronatis, superioribus lanceolatis integris , pedunculis squamosis, involucri squamis exterioribus oratis, interioribus lanceolatis, floribus magnis, longe pedunculatis. Racine simple très-longue, tige longue de quatre décimetres environ, rameuse et souvent plusieurs tiges partant de sa base, striées, glabres, rameaux latéraux un peu divariqués; feuilles toutes amplexicaules, feuilles de la base lanceolées dentées-sinuées, lobes aigus mucronés, feuilles caulinaires lancéolées entières mucronées, les dernières squamuliformes, toutes glabres, folioles de l'involucre presque pas membraneuses sur les bords subobtuses, nombreuses, les inférieures ovales, et les autres lanceolées, fleurs jaunes, presque orangées et rouges en dessous, grandes et portées sur de longs pédoncules.

Cette plante se distingue du P. Tingitanum, par la forme de ses feuilles et leur disposition et du P. Vulgare aussi par la forme de ses feuilles hérissées de pointes irrégulières sur les bords, la grandeur des fleurs, par son feuillage plus robuste et par son involucre. Elle ne peut se rapprocher'que de ces deux espèces, dont cependant elle diffère.

Montredon, rivage; M. le professeur Derbès ; fl. de juillet à septembre. o. et peut-être 4.

Canapanulacées.

Specularia. (L'Hérit.)
S. Pentagonia. (Alph. DC. monogr. camp. p. 344).

Caule ramoso majore, floribus terminalibus solitariis, calyce piloso pilis rigidis, lobis patentibus longis lincari-lanceolatis

longitudine corollæ vel brevioribus. St-Marguerite; MM. H. Piaget, et L. Kralik; f. en mai. O.

S. Falcata. (Alph. DC. monogr. camp. p. 345.)

Caule subsimplici glabro vel scabriusulo, floribus longe spi catis vel apice approximatis, calyce glabro vel marginibus scabro , lobis longissimis lanceolato-acuminatis, apice reflexis corolla duplo longioribus. Sainte-Marguerite; M. le capitaine Solier; sl. en mai. O.

Campanula. ( L'Hérit.)

C. Glomerata. (Lin. sp. 235). Crête du vallon des houilles, près les montagnes de l'Etoile; M. Blaise, herboriste; fl. en

été. 2.

C. Rapunculus. (Lin. sp. 232). v.b. calyce strigosa. (DC. Prod. vol. 7, p. 480.) Les collines de St-Loup; en été. 0.

Convolvulacées,

Cuscuta. (Tourn.) C. Minor. (Bauh. pin. 219). rar. giraudiana, (Cast. herb.) Montredon; M. Giraudi; fl. tout l'été et en automne. O.

Ses fleurs sont plus petites que celle du type, toujours blanches, réunies en glomérules assez grands, arrondis et sessiles, très-pressés, les segments de la corolle sont obtus.

Borraginées.

Asperugo. ( Tourn.) A. Procumbens. (Lin. sp. 198). Plan de Cuque; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. O.

SOUS-CLASSE TROISIÈME. COROLLIFLORES.

Antirrhinées.

Gratiola. (Lin.) G. Officinalis. (Lin. sp. 24). Bonnevaine, dans les mares formées par l'exploitation du sable; M. Blaise, herboriste; en été. 4.

[ocr errors]

Scrophularia. ( Tourn.)
S. Lucida. (Lin. sp. 865). S. Canina, (Cast. cat. p. 101).
Terrains pierreux et secs; collines de St-Marcel; M. H. Piaget;
fl. en mai. 4.

La S. Canina n'a pas encore été rencontrée dans le territoire de Marseille.

Rhinanthacées.

Veronica. ( Lin.) V. Serpyllifolia. (Lin. sp. 15). Les bords de l'Huveaune, prairies de la Capelette; MM. Derbès et Blaise; fl. en mai et juin. 2.

V. Buxbaumii. (Tenore f. nap. 1, p. 7). v. filiformis. DC. fl. fr. 5, p. 388, non syn.) Aux Chartreux; M. le capitaine Solier ; fl. en avril et mai. O.

Labiées.

Salvia. (Lin.)

S. Horminum. (Lin. sp. 34). A la Capelette; fl. en mai. O.

[ocr errors]

Teucrium. ( Schreb.) T. Capitatum. (Lin. sp. 792). Endoume, M. H. Piaget; fi, en mai et juin. 4.

Espèce pas bien distincte des variétés du T. Polium.

Lamium. (Lin.)

L. Album. (Lin. sp. 371). Lizière des prés de Montferrond. M. Piaget; mai. 4.

Stachys. (Lin.)
S. Recta. (Lin. mant. p. 82). Vallon de Notre-Dame-des-
Anges; M. Piaget; fl. en juin. 24.

Primulacées.

Lysimachia. (Lin.) L. Nummularia. (Lin. sp. 211). Prairies de la Capeletter près le moulin à vapeur en allant aux prés de Montferrond ; M. Blaise, herboriste; fossés des prés de St-Loup; M. H. Piaget; fl. en mai. 2.

Anagallis. (Tourn.)

A. Tonella. (Lin. mant. 335). Vallon des houilles et autres adjacents; M. Blaise, herboriste; fl. en été. 4.

Androsace. (Tourn.). A. Maxima. (Lin. sp. 203). St-Louis; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

« السابقةمتابعة »