صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cyclamen. (Lin.)

C. Hederafolium ( Ait. Kew. s. p. 196). Au Roucas-Blanc; M. Blaise, herboriste; fl. en avril et mai. 4.

SOUS-CLASSE QUATRIÈME. MONOCHLAMYDÉES.

Statice. (Lin.)

S. Bellidifolia. (Gouan. monsp. 231). Falaises humides d'Arenc à l'Estaque; M. Blaise, herboriste; fl. en juin et juillet. 2.

S. Globulariafolia. ( Desf. atl. 1, p. 274). Plage de la Madrague; M. H. Piaget; fl. en juillet. 4.

S. Minuta. (Lin. mant. 59). var. pubescens. (S. pubescens.) DC. fl fr. 5, p. 380). Montredon; M. H. Piaget, fl. en juin. ħ.

Plantaginées.

Plantago. (Lin. )

P. Coronopus. Lin. sp. 166. (var. a. Erectus). Pl. maritima b. dentata et c. ciliata. ( Koch. syn. ed. 2, p. 688). Plage d'Arenc, à la Madrague; M. H. Piaget; fl. en mai et juin. O. Remarquable par ses feuilles droites lancéolées-linéaires, entières, sauf 2 à 4 dents vers le bord.

Amaranthacées.

Amaranthus. (Lin.)

A. Prostratus. (Balb. misc. p. 44. t. 10). Arenc, dans les lieux cultivés et incultes; M. H. Piaget; fl. en mai et juin. 4,

Euphorbiacées.

Euphorbia. (Lin.)

E. Myrsinites. (Lin. sp. 661 ). Vallon de l'Evêque, sur les collines de Saint-Loup; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. 2. E. Akenocarpa. (Guss. cat. hort. reg. boc. ann. 1821. p. 75).

Umbella 5. fida dichotoma, involucellis ovatis mucronatis serrulatis, petalis integris, capsulis indehiscentibus intra calycem sessilibus, foliis spathulatis cuneiformibus pubescentibus apice serratis. Chemin de Cassis; M. H. Piaget; aux Catalans, M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. ©, et peutêtre. 4.

CLASSE SECONDE.

PLANTES MONOCOTYLÉDONÉES. PHANÉROGAMES.

Orchidées.

Ophrys. (Schw.)

O. Fusca. (Link. Willd. sp. 4, p. 69). Dans les bois de pins, Saint-Tronc; M. H. Piaget; fl. en avril. 4.

Colchicacées.

Colchicum. (Tourn.)

C. Longifolium. (Cast. cat. p. 135). Le vallon de Luminy ; M. le capitaine Solier; en automne. 4.

Cypéracées.

Scirpus. (Lin.)

S. Setaceus. (Lin. sp. 73). Belledemai, rives de l'Huveaune, M. Blaise, herboriste; fl. en juin. O.

Graminées.

Andropogon. (Lin.)

A. Hirtum. (Lin. sp. 1482). Estaque, montée de la Gineste; M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. 4.

Alopecurus. (Desf.)

A. Utriculatus (Pers. ench. 1, p. 80). Au Prado; M. le professeur Derbès; avril. .

Aira. (Manch.)

A. Caryophyllea (Lin. sp. 97). Dans les bas fonds gazonnés de Saint-Tronc; M. H. Piaget; fl. en avril. O.

Poa. (Kæl.)

P. Compressa. (Lin. sp. 101). Partout, surtout aux Catalans; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. 4.

[ocr errors]

Cynosurus. (Monch.)

C. Cristatus. (Lin. sp. 105). La Viste, près le viaduc, à la gare Saint-André; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. .

Rottbolla. (Lin.)

R. Subulata. (Savi giorn. pis. 4, f. 4-8). Au Prado; M. Blaise, herboriste; fl. en mai, juin. O.

Triticum. (DC.)

T. Unilaterale (Lin. mant. 35). Gare du chemin de fer; M. Blaise, herboriste; fl. en mars et avril. .

Lolium. (Lin.)

L. Tenue. (Lin. sp. 122): L. perenne var. b. tenue (Gaud). Le bord de Jarret; M. H. Piaget; fl. en avril. 4.

Elymus. (Lin.)

E. Europæus. (Lin. mant. 35). Catalans; M. Blaise, herboriste; fl. en juillet. 4.

Hordeum. (Lin. )

H. Secalinum. (Schreb. Spic. 148 ). Le Prado, près du moulin à vapeur; M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. O.

II. Maritimum. (Vahl. Symb. 2. p. 25). Vallée de la GrotteRolland; aux Catalans; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

H. Crinitum. (Desf. Atl. 1, p. 113). Aux Catalans; NotreDame-de-la-Garde; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Lemnacées.

Lemna. (Lin.)

L. Trisulca. (Lin. sp. 1376). Saint-Ginier, le long du ruisseau traversant le Jardin des Fleurs, à l'embouchure de l'Huveaune; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

CLASSE TROISIÈME.

PLANTES MONOCOTYLEDONÉES. CRYPTOGAMES

Fougères:

Ophioglossum. (Sw.)

O. Vulgatum. (Lin. sp. 1518). Dans les prairies de la Capelette, près le moulin à vapeur, en allant aux prés de Montferrond; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. .

« السابقةمتابعة »