صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

H

Auricularia. (Pers.)

A. Mesenterica. (Pers. myc. Eur. 1, p. 97). Sur les troncs d'arbres coupés, ou arrachés.

v. b. Complicata. (Cast. herb.)

Sur des Peupliers blancs, morts depuis quelque temps, étaient des fentes sur les grosses branches, dans une longueur assez étendue, toutes ces fentes étaient garnies de ce champignon, blanchâtre, tout crispé et dont les plis les plus grands semblaient vouloir s'épanouir pour montrer une surface noire. Ce champignon avait peu de hauteur et sa largeur était à peu près d'un demi-pouce, il s'étendait également d'un côté à l'autre de la fente, mais il projetait dans la fente une racine longue d'un tiers de pouce, divisée en lanières plates et égales.

Au microscope sa substance paraît composée de filaments entrecroisés, extrêmement fins, mêlés à des globules attachés à ces filaments.

Cette variété, très-anormale, sèche, présente à l'œil une matière crispée, blanche, tachée de noir; elle saisit l'humidité avec promptitude, M. le docteur Montagne l'a retrouvée près d'Essonne, aux environs de Paris.

Cyphella. (Friès.)

C. Ampla. (Léveil. ann. des sc. nat. 3 série, t. 9, p. 126). Sur de jeunes branches mortes de Peupliers d'Italie.

3. Ordre. Clavarinei.

Clavaria. (Lin.)

C. Botrytis. (Pers. comm. 42, myc. 1, p. 161). Dans les lieux couverts et montueux. En automne.

FAM. II. DISCOMYCETES.

1° Ordre Helvellacei.

Peziza. (Lin.)

P. Lycoperdoides. (DC. fl. fr. 2, p. 87). Sur les crotins de mulet. Novembre.

P. Coccinea. (Jacq. Austr. t. 169, non Bull.). Sur de vieilles tiges desséchées, dans les buissons.

2o Ordre. Patellariacei.

Patellaria (Friès).

P. Atrata. (Friès syst. myc. 2, p. 138). Sur de vieilles souches, sur des rameaux secs de lierre et de Rubus, sur des cordes de spart moitié pourries.

Cette plante me paraît différer de celle que le savant professeur de Gênes, M. Denotaris a décrite.

La forme extérieure est bien celle attribuée par M. Denotaris à la Peziza patellaria de Persoon, que Friès donne pour synonyme à sa plante, et dont il a pu consulter un exemplaire authentique existant dans l'herbier de Balbi, déposé au jardin botanique de Turin, mais je trouve des différences entre l'analyse de notre plante de Marseille et celle qu'il décrit, c'est pourquoi je crois utile d'appeler encore l'attention sur elle

Les sporanges de notre plante sont nombreuses et ont fort rarement quelqués paraphyses, toujours peu distinctes, ces sporangés sont allongées, partant toutes d'un centre commun, fastigiées, obtuses au sommet et très-amincies à la base, de

façon qu'elles semblent pédicellées; elles contiennent cinq sporules et c'est bien rarement qu'elles en ont six. Les sporules sont allongées et ont la même forme que la sporange, obtuses au sommet, retrécies à la base et semblant pédicellées, elles sont marquées de huit globules hyalins, disposés dans le sens de la longueur. Ces globules sont tout à fait distincts les uns des autres; ce sont des corps sphériques renfermés dans la sporule et qui s'en détachent pour s'isoler.

En admettant le nom de Patellaria, adopté par Friès, nous prendrons celui de Biatora, pour le genre de Lichen, à qui Hoffmann avait donné celui de Patellaria.

3. Ordre. Phacidiacei.

Hysterium. (Tode.)

H. Hederae. (Mart. fl. crypt. erlang. p. 475). Sur les feuilles mortes de Lierre.

[ocr errors]

H. Foliicolum. (Friès syst. myc. 2, p. 592). Sur les feuilles mortes du Sorbus domestica et de l'Aubepine.

H. Arundinacea. (Schrad. journ. bot. 2, t. 3, f. 3). Sur l'Arundo phragmites sec.

H. Culmigerum. (Friès, obs. myc. 2, t. 7, f. 3). Sur les tiges sèches des graminées.

Phacidium. (Friès.)

* Ph. Quercinum. (Desmaz. ann. des sc. nat. 3 série, t. 10o p. 357).

var. cocciferae. Sur les feuilles mortes et tombées du Quercus coccifera.

tes.

var. Ilicis. Sur celles du Quercus ilex; moins fréquen

Ph. Medicaginis. (Lib. pl. crypt. ard.). (Dezmaz, pl. crypt. de fr. 2, ed. 749). Sur les feuilles vivantes de la Luzernes. En juillet.

Ph. Laurocerasi. (Desmaz, crypt. de fr. 1, ed. 188). Sur les feuilles sèches et tombées du Laurier cerise, dans les jardins.

Eustegia. (Fries.)

E. Ilicis. (Chevall. fl. par. 1 p. 443). Sur les feuilles sèches et tombées du Houx, dans les jardins; abonde.

Leptostroma. (Fries.)

L. Vulgare. (Friès observ. 1, p. 197, syst. mýc. 2, p. 599). Sur les tiges sèches du Lycopus exaltatus.

4. Ordre. Stictei.

Propolis. (Fries.)

P. Craterium. (Montag. in. litt.). Peziza insidiosa. (Desmaz). Sphaeria hederae. (Cast. cat. p. 178). Stictis craterium (Montag. ann. du sc. nat. t. 11, p. 42). Sur les feuilles mortes et mourantes du Lierre.

Melittosporium. (Corda.)

M. Rosmarini. (Montag. ann. des sc. nat. t. 11, p. 42). Sphaeria rosmarini. (Cast. cat. p. 165). Sur les tiges mortes du Romarin.

Stictis. (Pers.)

S. Uberrima. (Montag, in litt. et ann. des sc. nat. 3, sé

rie, t. 12, p. 515, remarque, Sphaeria uberrima. (Cast. cat. p. 172). Sur des sarments morts de vignes sauvages.

S. Pupula. (Fries syct. myc. 2, p. 195). Sur des rameaux secs de Romarin, de Quercus et du Spartium junceum.

FAM. III. PYRENOMYCÈTES.

1. Ordre. Sphaeriacei.

Rhizomorpha. (Roth.)

R. Sambucci. (Chevall. fl. Par. t. 1, p. 508), Sur les tiges mortes du Sureau, à l'entour de la moelle.

Dothidea. (Fries)

D. Reticulata. var. Eryngii. (Montag, ann. des sc, nạt. 2. série v. 1, p. 345). Sur les feuilles et la tige morte ou mourante de l'Eryngium campestre.

D. Himantia. (Friès syst. myc. 2, p. 559).

var. Faeniculi; sur le fenouil.

var. Laserpitii; sur le Laserpitium gallicum.

D. Ribesia. (Fries syst. myc. 2, p. 550). Sur les rameaux secs du Ribes rubrum.

D. Sycophila. (DR. et Montag. fl. alg. p. 545). var mori, Montag, unn, des sc. nat. 3, série, t. 12, p. 313. Sur le Morus alba.

[ocr errors]

D. Castagnei. (Montag, in litt.).

« Stromate lineari atro epidermide tecto seriem cellularum unicam fovente, nucleis albis, ascis clavatis erectis » anaparaphysatis, sporidia ovoideo-oblonga infra medium » transversim septata includentibus. »

« السابقةمتابعة »