صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

C. Arundinacea. (Montag. Ann. des sc. nat. 3° série t. 12, p. 299). Sur les tiges sèches de l'Arundo tenax, au Jardin Botanique.

C. Herbarum. (Link. obs. p. 38)? Sur les feuilles sèches et tombées de l'Abricotier.

Les fausses sporules ne sont pas globuleuses, mais ovales ou subcylindriques.

Cycloconium. (Cast,)

C. Alaterni. ( Cast. herb.)

Epiphyllum, sporidiis minutis pellucidis.

Les feuilles vivantes du Rhamnus alaternus.

Ce Cycloconium se manifeste sous la feuille; il n'est pas central comme celui de l'Olivier, mais il se développe de l'un ou de l'autre côté de la nervure du milieu.

5 Ordre. Sporidesmiacei.

Ascomyces. (Montag. et Desmaz.) PL. X.

A. Caerulescens. (Montag. et Desmaz. Ann. des sc. nat. 3o série, t. 11, p. 345). Sous les feuilles vivantes du Quercus coccifera.

Cette plante avait d'abord été nommée par moi Cyanostroma leucostigma; elle figure d'un côté de la feuille comme un petit coussinet bleu, et de l'autre elle se manifeste par une tache blanche. Je rappelle ce nom, quoique j'adopte celui de mes savants amis, parce que cet agame se trouve dans plusieurs herbiers sous le nom de Cyanostroma.

Helminthosporium. (Corda.)

H. Arundinaceum. (Corda Icon. fung. t. 3, p. 10, tab. 2, f. 26). Sur les feuilles vivantes de l'Arundo phragmites.

Mystrosporium. (Corda.).

M. Pyriforme. (Desmaz. pl. crypt. 2° série 1094). Sur les tiges mortes de l'Eryngium campestre.

M. Stemphylium. (Corda, Icon. fung. ij p. 13, tab. X, f.61). Sur des Mélongènes sèches, demeurées sur la tige pendant l'hi

ver.

Sporidesmium. (Link.)

S. Atrum. (Link. obs. 1, f. 64). Sur les rameaux secs du Quercus coccifera

Myriocephalum. (Dntrs.)

M. Hederæcolum. (Dntrs. micr. Ital. 3° Dec. 10). Sur les racines mortes du Lierre; rare.

Stilbospora. (Pers.)

S. Ovata. (Pers. obs. 1, t. 2, f. 6). Sur l'écorce du Bignonia radicans, dans les jardins; les cloisons sont bien marquées et au nombre de trois.

Didymosporium. (Nées.)

D. Aceris. (Montag. Ann. des sc. nat. 3° série t. 12, p. 294). Sur les feuilles vivantes de l'Acer campestre.

Melanconium. (Link.)

M. Nevrospermum. (Montag. in litt.)

Acervis subrotundis crassis, sporidiis magnis reniformibus. Sur les jeunes tiges sèches, tombées et brisées, du Jasminum fruticans.

Réceptacle noir, subarrondi, proéminent, s'élevant de dessous l'épiderme; intérieurement sporules obscures, réniformes ou pyriformes, quelquefois marquées d'un cercle hyalin sur le côté ; cette production mérite d'être étudiée de nouveau.

6 Ordre. Hypodermii.

Peridermium. (Link.)

P. Pini. (Link. Ber. mag.) Sur les branches du Pinus alepensis; rare.

Ecidium. (Pers.)

E. Calystegia. (Cast. in Desmaz. Ann. des sc. nat. 3° série vol. 8, p. 14. Sur les feuilles vivantes du Convolvulus sepium. E. Phyllirea. (DC. fl. fr. 5, p. 96). Sur le Phyllirea angustifolia, peu fréquent, communiqué par M. le capitaine Solier.

E. Eryngii. (Cast. Herb.)

Bifrons caulinaque, pseudo-peridiis irregulariter glomeratim digestis, primo subbullatis aurantiacis demum cupulæformibus large apertis, albicantibus, sæpe ovatis, ore reflexo, margine fimbriato, sporidiis pallidis subrotundis.

Cet Æcidium se développe sur toutes les parties de l'Eryngium campestre, mais il semble affectionner plus particulièrement les nervures; il apparaît en juin; rare.

Il naît sur les deux faces de la feuille et sur le pétiole, les pseudo-péridium sont groupés en agglomérations serrées, pas en grand nombre, d'abord ils sont cachés par l'épiderme et dans cet état, ils sont plus vivement colorés, puis ils s'ouvrent assez largement, la cupule blanchit alors, elle est évasée, blanche, assez souvent de forme un peu ovale, ses bords sont grands re

lativement à sa convexité et frangés, ils sont caducs; la sporule est arrondie irrégulièrement, elle renferme une substance pâle qui occupe presque tout le centre, sans arriver jusqu'à la circonférence, car sous la lentille du microscope, elle paraît avoir deux orles bien prononcés.

E. Euphorbiarum. (DC. fl. fr. 5. p. 91 ). var. Chamaesyce (Duby Bot. gall. 907). Sur l'Euphorbia chamaesyce.

Une propriété singulière de cet Æcidium, c'est que toutes les plantes qui en sont attaquées, sont exactement droites, tandis que cette Euphorbe est toujours parfaitement étendue sur la terre, sans jamais se redresser.

L'Ecidium euphorbiarum se manifeste en avril sur les E. characias et cyparissias, l'Ecidium du chamaesyce ne se montre qu'en juillet et août.

Acalyptospora. Desmaz.( PL. XI.

A. Nervisequia. ( Desmaz. ann. des sc. nat. 3° série, t. 10, p. 340). Sur les feuilles mourantes de l'Ormeau. En automne.

Puccinia. (Pers.)

P. Crucianella. (Desmaz. Ann. des sc. nat. 3o série, t. 8, p. 12). Sur la Crucianella angustifolia; en automne.

P. Caricis. (DC. fl. fr. 5, p. 60). Sur le Carex hirta, mourant, en automne.

P. Thalictri. (Chevall. fl. par. t. 1, p. 417). Sur le Thalictrum flavum; en septembre.

P. Sonchi. Rob. in Desmaz. Ann. des sc. nat. 3° série, t. 11, p. 274). Sur le Sonchus decorus; en octobre.

Cette Puccinia a été trouvée à Montaud-les-Miramas. Le Sonchus decorus n'a pas encore été rencontré dans le territoire de Marseille.

Solenodonta. (Cast.)

S. Graminis. (Cast. Cat. p. 202). Puccinia coronata. (Corda, Icon. fung). Sur plusieurs gramens.

La sporide, comme celle de l'Acalyptospora, est d'une nature toute différente de celle des Puccinia.

Pileolaria. (Cast.)

P. Terebinthi. (Cast. Cat. p. 204). Uredo decaisneana. (Léveil. Voy. de Démidoff dans la Russ. mérid.) Sur la feuille Idu Pistacia terebinthi et du P. vera.

Uredo. (Pers.)

U. Fabæ. (Pers. disp."14). var. Spartii. (Cast. herb.) Sur le Spartium junceum.

Sporides arrondies et un peu prismatiques.

U. Ficus. (Cast. in Desmaz. pl. cryp. 2o série 1362). Sous la feuille du Ficus carica.

U. Arundinacea. (Nouel, Mém. de la soc. roy. de Lille 1828, pl. 4, f. 2). Sur les feuilles vivantes de l'Arundo phragmites. U. Dianthi. (Cast. herb.)

Caulina, acervulis ovatis minutis fuscis, demum confluentibus, sporidiis aliis rotundis, aliis ovatis longe pedicellatis, pedicellis tortilibus deciduis.

Sur la tige du Dianthus prolifer.

Acervulus petit, proéminent, ovale ou allongé, brun, entouré par les débris de l'épiderme scarieux; ces acervulus deviennent bientôt confluents et la tige semble environnée d'une poussière brune, entremêlée des débris de l'épiderme.

Les sporides sont arrondies, quelquefois légèrement ovales, pourvues d'un pédicelle extrêmement allongé, long huit à dix

« السابقةمتابعة »