صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Souvent la sporule semble simplement marquée de 8-10. macules.

Sur les tiges sèches du Psoralea bituminosa.

S. Picridii.

S. receptaculis subovalibus epidermide primò tectis; ostiolo unico; thecis oblongis parcè pedicellatis; paraphysibus brevibus; sporulis ovalibus sub 10-septatis.

Les cloisons des sporules sont souvent confuses.

Sur les tiges sèches du Picridium vulgare, où elle paraît comme de petits points noirs, disséminés.

S. Osyridis.

S. receptaculis minutis epidermide primò tectis rotundis nigris prominulis; ostiolo unico; thecis clavatis ; paraphysibus confusis; sporulis cylindricis obtusissimis 8-septatis. Sur les rameaux desséchés de l'Osyris alba.

S. Jasmini.

S.receptaculis minutis epidermide primò tectis rotundis nigris prominulis; ostiolo unico; thecis elongatis clavatis ; paraphysibus nullis; sporulis elongatis 6-8-septatis.

Les sporules ont quatre ou cinq fois leurs diamètres de longueur.

A l'extrémité des jeunes tiges sèches du Jasminum fruticans.

S. Solstitialis.

S. receptaculis rotundis vel irregularibus nigris prominulis; ostiolo unico; thecis inæqualibus basi attenuatis ; paraphysibus brevibus; sporulis ovatis 4-septatis.

. Sur les tiges sèches du Centaurea solstiti alis.

S. Eryngii.

S. receptaculis epidermide tectis subrectis ovatis; ostiolo unico subrotundo; thecis elongatis clavatis paraphyses æquantibus; sporulis ovatis leviter arcuatis 4-septatis. Sur les pétioles de l'Eryngium campestre.

S. Rubi.

S. receptaculis conicis aut depressis nigris; ostiolo unico; thecis linearibus paraphyses æquantibus; sporulis elongatis obtusissimis 3-5-septatis.

Réceptacle conique ou en forme de scutelle, d'un noir mat; au centre orifice d'où s'échappe souvent une matière noirâtre qui se coagule et ressemble alors à une crête. Sur les tiges sèches du Rubus fruticosus.

S. Intermixta.

S. receptaculis aggregatis super epidermidem nidulantibus; ostiolo unico; thecis brevibus paraphyses æquantibus; sporulis minutis elongatis subarcuatis 4-septatis.

Sur les tiges sèches du Spartium junceum; elle est trèsdistincte de la S. Spartii.

S. Arundinis.

S. receptaculis sparsis ovalibus nigris nitidis prominentibus; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses æquantibus, sporulis ovatis 2-3-septatis.

Sur les tiges sèches de l'Arundo phragmites.

S. Silence-Italicæ.

S. receptaculis rotundis epidermide primò tectis nigro-cinerescentibus; ostiolo albo marginato; thecis subpedicellatis paraphyses aequantibus; sporulis ovatis gibbosis 3-septatis. Les sporules sont bosselées, les trois cloisons sont trèsnettes.

Sur les tiges sèches du Silene italica.

S. Smilacis.

S. receptaculis numerosis epidermide primo tectis rotundis prominulis nigris; ostiolo unico; thecis cylindricis linearibus; paraphysibus inæqualibus; sporulis oviformibus saepe nigris 2-septalis.

Les réceptacles naissent dans la tige, au-dessous de l'épiderme; les sporules sont souvent opaques; cette plante est distincte du Microthyrium smilacis (De Notaris), avec lequel on pourrait la confondre, sans le secours du microscope.

b. Sporules unicloisonnées transversalement, huit sporules

par sporanges.

S. Spartii. (S. spartii Chev. fl. Paris. 1. p. 478.?)

S. receptaculis rotundis prominentibus saepè confluentibus centro albidis; ostiolo unico; thecis elongatis pedidellatis paraphyses ferè aequantibus; sporulis ovatis distinctissimė septatis.

Les réceptacles de cette sphérie sont posés sur l'épiderme des jeunes tiges sèches du Spartium junceum.

S. Lonicera.

S. receptaculis inaequalibus subrotundis numerosis nigris; ostiolo unico; thecis numerosissimis linearibus paraphyses aequantibus; sporulis ovatis obtusis.

Sur l'écorce du Lonicera.

S. Vaginarum.

S. receptaculis minimis rotundis prominulis nigris

centro concavis; ostiolo unico; thecis brevibus obtusis paraphyses subaequantibus; sporulis ovatis distinctissimė septatis.

Les sporanges sont très-fugaces, les sporules sont environnées d'une matière gélatineuse.

On trouve cette sphérie dans la gaine des feuilles sèches du fénouil, sur l'épiderme blanc et scarieux.

S. Pinicola.

S. receptaculis primò epidermide tectis prominulis rotundis nigris; ostiolo magno unico; thecis numerosis elongatis paraphyses ferè aequantibus; sporulis subpyriformibus; septo parum conspicuo.

Les réceptacles ne sont pas confluents; la cloison de la sporule est peu apparente.

Sur les cônes du pin d'Alep, à l'extrémité de l'écaille, sur la partie qui est découverte.

S. Tritici-gracilis,

S. receptaculis elongatis prominulis nigris; ostiolis plurimis perforatis; thecis elongatis paraphyses aequantibus; sporulis ovatis obtusis.

Le réceptacle naît sur une tache blanche, fort peu étendue et, à la simple vue, parfaitement limitée; elle se manifeste sur la feuille encore verte et vivante du Triticum gracile.

c. Sporules sans cloisons transversales.

+ Huit sporules par sporanges.

S. Cynodontis.

S. receptaculis irregularibus elongatis sæpè con

fluentibus prominulis; ostiolis plurimis perforatis; thecis clavatis paraphyses aequantibus; sporulis obtusissimė ovati unipunctatis.

Les sporules sont marquées d'un point noir sur le côté, mais ne sont pas cloisonnées. Cette sphérie se trouve sur la feuille vivante et rarement au-dessous du Cynodon dactylon.

S. Agrostidis-canina.

S. receptaculis minutis rotundis vel irregularibus sæpè confluentibus; ostiolis bis perforatis; thecis numerosis busi attenuatis paraphyses nigro-nodulosas aequantibus ; sporulis ovatis elongatis subacutiusculis unipunctatis.

Les réceptacles sont placés les uns à la suite des autres, et ils ont un ou deux orifices.

On trouve cette sphérie le long des feuilles sétacées et vivantes de l'Agrostis-canina, mais d'un seul et même côté.

S. Agrostidis-stolonifera.

S. receptaculis elongatis irregularibus sæpè confluentibus nigris; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses aequantibus; sporulis subrotundis.

Sur l'Agrostis-stolonifera.

S. Aparina.

S. receptaculis epidermide primò tectis ovatis prominentibus nigris nitidis; ostiolis plurimis; thecis minutissimis elongatis puraphyses aequantibus; sporulis ovatis, obtusis.

Sur les tiges sèches du Galium aparine.

S. Hederæcola. (Duby Bot, gall. 711.)

S. receptaculis rotundis subdepressis nigris; ostiolis ore albo perforatis; thecis linearibus acicularibusve; paraphy'sibus confusis; sporulis subrotundis.

« السابقةمتابعة »