صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

U. Pruni. (Cast. Obs. 1. p. 27.)

U. maculis flavis; hypophyllis; acervulis rotundis; sporidiis subovatis sessilibus rarò et minimè pedicellatis.

Cet Uredo croît sur les feuilles de la plupart des arbres å fruit à noyaux. Il décolore légèrement la feuille là où il croit; sa tache est d'un jaune tantôt obscur, tantôt påle; elle est régulière, ronde , quelquefois un peu confluente; l'acervulus est nombreux, petit, un peu enfoncé et régulièrement limité par la déchirure de l'épiderme ; ce bord est blanc; les sporides sont jaunes, ovales ou pyriformes, sessiles, très-rarement on en rencontre quelqu'une de pédicellée; sur l'extrémité la plus étroite on trouve souvent un petit nombre d'aspérités.

Il croît indifféremment sur le prunier , sur l'abricotier , le pêcher, le brugnon et sur l'amandier; on le rencontre en élé; il est distinct de l'espèce alpine que de Candolle a nommée U. 1. prunastri, et il s'éloigne davantage du Cæoma porphyro

geneta de Link.

**** Sporides d'un brun obscur, toutes ou plusieurs pédicellées.

U. Prominens. (DC. fl. fr. 2. p. 235.) Sur l'Euphorbia chamæsyce.

U. Scutellata. ( Pers syn. 220.) Sur l'Euphorbia cyparissias.

U. Excavata. ( DC. fl. fr. 2 p. 227.) Sur l'Euphorbia

serrata.

U. Cichoracearum (DC. fl. fr. 2. p. 229. ) Sur diverses chicoracées.

U. Fabce. (Pers. disp. 13.) Sur un grand nombre de légumineuses.

U. Appendiculata. (Pers. syn. 221. ) Sur les haricote, sar les Dolichos, sur le Spartium junceum.

U. Muscari. (Duby Bot. gall. 898.) Sur le Muscari

racemosum.

***** Sporides d'un brun obscur; toutes sessiles.

.

U. Polygonorum. (DC. fl. fr. 5. p.71.) Sur le Polygonum convolvulus.

U. Rumicum. ( DC. fl. fr. 5. p. 65.) Sur divers Rumex.
U. Betæ. (Pers. syn. 220.) Sur le Beta vulgaris.
U. Vincæ. (DC. fl. fr. 5. p. 70.) Sur le Vinca major.

U. Terebinthi (DC. n. fr. 5. p. 71.) Sur le Pistacia terebinthus.

U. Violarum ( DC. f. fr. 5. p. 73. ) Sur le Viola odo

rata.

U. Armeria. ( Duby Bot. gall. 899. ) Sur le Statice armeria.

U. Ari-Italici. (Requien in Duby Bot. gall. 899.) Sur Arum italicum.

U. Suaveolens. (Pers. syn. 221.) Sur le Cirsium arvense. U. Labiatarum (DC. fl. fr. 5. p. 72.) Sur diverses labiées.

****** Sporides violettes; noirâtres, ou noires.

U. Ornithogali. (Cast. Obs. 1. p. 31.)

U. subterranea; maculis bullatis irregularibus ; acervulis elongatis ; sporidiis nigris subglobosis rugosis magnis.

Cet Uredo nait sur la partie de l'Ornithogalumnarbonense qui est en terre, soit sur la gaine des feuilles, soit sur les feuilles mêmes; sa tache se présente comme une boursouflure, semblable presque à celle de l'U, maydis, mais moins développée ; l'acervulus est ordinairement allongé, étendu, irrégulier; les sporides sont grandes, noires, sessiles, obscurement sphériques, rugueuses et bosselées. Cet Uredo paraît pendant que l'ornithogale est en fleur.

U. Scirpi.

U. bifrons; maculis flavescentibus; acervulis seriatim elongatis nigris raré confluentibus epidermide rupta cinctis; sporidiis ovalo-prismaticis longė stipitatis.

Sur le Scirpus maritimus.

Les feuilles se décolorent au-dessus et au-dessous, là où doit se manifester l'acervulus, cette décoloration ou cette tache est longitudinale et suit les nervures; l'acervulus est allongé, noir, plusieurs sont à la suite les uns des autres, mais le plus souvent ils ne se touchent pas et laissent un petit intervalle entre eux; cet acervulus est recouvert d'abord par l'épiderme de la feuille et bientot après il est bordé par les débris déchirés; il est noir, peu proeminent. La sporide est ovale, prismatique, brune, pedicellée; le pédicelle est aussi long qu'elle.

U. Carbo. (DC. fl. fr. 5. p. 76.) Sur les céréales.
U. Majdis. (DC. fl. fr. 5. p. 77.) Sur le Mays zea.
U, Caries (DC. fl. fr. 5. p. 78.) Sur le froment.

Æcidium (Pers.)

Æ. Cancellatum. (Pers. syn. 205. ) Sur le poirier domestique.

A. Laceratum. ( Sow. fung. t. 518.) Sur le Cratægus oxyacantha, sur l'azerolier.

AE. Amelanchieris (DC. fl.fr. 5. p.97.) Sur l'Amelanchier vulgaris.

AE. Cydoniæ. (Lenormand in Duby Bot. gall. 903.) Sur le cognassier, rare.

AE. Behenis. ( DC. Enc. bot. 8. p. 239. ) Sur le Silene inflata.

AE. Clematidis. ( DC. fl. fr. 2. p. 243. ) Sur les clématites.

AE. Asperifolii. ( Pers. syn. 208.) Sur plusieurs borraginées.

AE. Rubellum. (DC. f. fr. 2. p. 241.) Sur les grands Rumex.

AE. Foeniculi. ( Cast. Obs. 1. p. 32.)

AE. semineum ; maculis flavis ; pseudo-peridiis confertis; ore lacero; sporidiis subordicularibus fuscis.

Ce bel Aecidium croît le long des côtes des semences du fenouil; il y forme des taches jaunes; les pseudo-peridium

y sont cylindriques, petits, distincts, disposés les uns à la suite des autres avec régularité, jaunes, avec le sommet blanc, frangés; les sporides sont suborbiculaires, brunes.

Les sommités de l'Anethum fæniculum qui sont atteintes de cet Aecidium sont languissantes; l'axe des rayons de l'ombellule grossit souvent alors et prend une teinte jaune; ses rayons jaunissent aussi; très rarement on rencontre le pseudo-peridium sur un rayon de l'ombellule ; le développement

; de cette plante ne semble pas atteindre , par son action morbifique les autres rayons de l'ombellule. AE. Trifolii-repentis. (Cast. Obs. 1. p. 35.)

AE. maculis subnullis ; pseudo-peridiis numerosis.

[ocr errors]

miirutis hypophyllis petiolaribus flavis; sporidiis obscure polygonis concoloribus.

Cet Aecidium attaque principalement les petioles du Trifolium repens; on le trouve surtout à l'insertion des folioles, quelquefois sur les nervures et plus rarement au-dessous et au-dessus des feuilles; la partie attaquée par cet Aecidium grossit, se boursouffle et sa teinte verte se décolore légèremenl; les pseudo-peridium sont très nombreux cupuliformes, irrégulièrement rassemblés, toujours distincts les uns des autres; ils sont jaunes, un peu proéminents, les bords frangés et blanchâtres ; les sporides sont jaunes, subsphériques,

; obscurément polygones. AE, Asphodeli. (Cast. Obs. 1. p. 34.)

AE. caulinum bifronsque; maculis pallidis; pseudo-peridiis numerosis approximatis subelongatis dilutè flavis; ore lacero externè villoso; sporidiis subglobosis flavofuscescentibus.

Il nait à la fin de mai, sur les feuilles et les tiges de l'Asphodelus fistulosus. Il se manifeste d'abord par une tache påle qui parait un léger soulèvement de l'épiderme; vers le centre de cette tache s'élèvent les pseudo-peridium, qui sont assez nombreux, rapprochés, tout à fait cylindriques, d'un jaune vif à la base et blanc au sommet; le sommet est frange, Jacéré, les déchirures ne se ferment pas, elles sont droites; sur la surface extérieure du pseudo-peridium, et vers le sommet surtout sont des filaments épars , tortillés et souvent entrecroisés. Les sporides sont globuleuses , d'un jaune brun, nombreuses.

[ocr errors]

AE. Galii.

AE. hypophyllum; maculis albidis irregularibus limbo purpurescente; pseudo-peridiis minutissimis aurantiacis cupulatis margine fimbriato; sporidiis flavis.

« السابقةمتابعة »