صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

U. Pruni. (Cast. Obs. 1. p. 27.)

U. maculis flavis; hypophyllis; acervulis rotundis; sporidiis subovatis sessilibus rarò et minimè pedicellatis.

Cet Uredo croit sur les feuilles de la plupart des arbres à fruit à noyaux. Il décolore légèrement la feuille là où il croît; sa tache est d'un jaune tantôt obscur, tantôt påle; elle est régulière, ronde , quelquefois un peu confluente; l'acervulus est nombreux, petit, un peu enfoncé et régulièrement limité par la déchirure de l'épiderme ; ce bord est blanc; les sporides sont jaunes, ovales ou pyriformes, sessiles, très-rarement on en rencontre quelqu'une de pédicellée; sur l'extrémité la plus étroite on trouve souvent un petit nombre d'aspérités.

Il croît indifféremment sur le prunier , sur l'abricotier, le pêcher, le brugnon et sur l'amandier; on le rencontre en été; il est distinct de l'espèce alpine que de Candolle a nommée U.prunastri, et il s'éloigne davantage du Cæoma porphyro

geneta de Link.

**** Sporides d'un brun obscur, toutes ou plusieurs pédicellées.

U. Prominens. (DC. fl. fr. 2. p. 235.) Sur l'Euphorbia chamæsyce.

U. Scutellata. (Pers syn. 220.) Sur l'Euphorbia cyparissias.

U. Excavata. ( DC. f. fr. 2 p. 227. ) Sur l'Euphorbia serrata.

U. Cichoracearum (DC. f. fr. 2. p. 229. ) Sur diverses chicoracées.

U. Fabce. (Pers. disp. 13.) Sur un grand nombre de légumineuses.

V. Appendiculata. (Pers. syn. 221. ) Sur les haricots, sai les Dolichos, sur le Spartium junceum.

U. Muscari. (Duby Bot. gall. 898.) Sur le Muscari

racemosum.

***** Sporides d'un brun obscur; toutes sessiles.

U. Polygonorum. ( DC. fl. fr. 5. p. 71.) Sur le Polygonum convolvulus.

U. Rumicum. (DC. fl. fr. 5. p. 65. ) Sur divers Rumex.
U. Betæ. (Pers. syn. 220.) Sur le Beta vulgaris.
U. Vincæ. (DC. fl. fr. 5. p. 70.) Sur le Vinca major.

U. Terebinthi (DC. fl. fr. 5. p. 71.) Sur le Pistacia terebinthus.

U. Violarum ( DC. fl. fr. 5. p. 73. ) Sur le Viola odo

rata.

U. Armeriæ. ( Duby Bot. gall. 899.) Sur le Statice armeria.

U. Ari-Italici: (Requien in Duby Bot. gall. 899. ) Sur l' Arum italicum.

U. Suaveolens. (Pers. syn. 221.) Sur le Cirsium arvense.
U. Labiatarum (DC. fl. fr. 5. p. 72.) Sur diverses labiées.

****** Sporides violettes; noirâtres, ou noires.

U. Ornithogali. (Cast. Obs. 1. p. 31.)

U. subterranea; maculis bullatis irregularibus ; acervulis elongatis ; sporidiis nigris subglobosis rugosis. magnis.

Cel Uredo naît sur la partie de l'Ornithogalum narbonense qui est en terre, soit sur la gaine des feuilles, soit sur les feuilles mêmes ; sa tache se présente comme une boursouflure, semblable presque à celle de l'U. maydis, mais moins développée ; l'acervulus est ordinairement allongé, étendu, irrégulier; les sporides sont grandes, noires, sessiles, obscurement sphériques, rugueuses et bosselées. Cet Uredo paraît pendant que l'ornithogale est en fleur.

U. Scirpi.

U. bifrons; maculis flavescentibus, acervulis seriatim elongatis nigris raré confluentibus epidermide ruptá cinctis; sporidiis ovalo-prismaticis longè stipitatis.

Sur le Scirpus maritimus.

Les feuilles se décolorent au-dessus et au-dessous , là où doit se manifester l'acervulus, cette décoloration ou cette tache est longitudinale et suit les nervures; l'acervalus est allongé, noir, plusieurs sont à la suite les uns des autres, mais le plus souvent ils ne se touchent pas et laissent un petit intervalle entre eux; cet acervulus est recouvert d'abord par l'épiderme de la feuille et bientôt après il est bordé

par

les débris déchirés; il est noir, peu proéminent. La sporide est ovale, prismatique, brune, pedicellée; le pédicelle est aussi long qu'elle

U. Carbo. (DC. fl. fr. 5. p. 76.) Sur les céréales.
U. Magdis. (DC. fl. fr. 5. p. 77.) Sur le Mays zea.
U. Caries (DC. f. fr. 5. p. 78.) Sur le froment.

Æcidium (Pers.)

Æ. Cancellatum. (Pers. syn. 205. ) Sur le poirier domestique.

[ocr errors]

AE. Laceratum. ( Sow. fung. t. 518.) Sur le Cratægus oxyacantha, sur l'azerolier.

AE. Amelanchieris (DC.fl.fr. 5. p.97.) Sur l'Amelanchier vulgaris.

AE. Cydoniæ. (Lenormand in Duby Bot. gall. 903.) Sur le cognassier, rare.

AE. Behenis. (DC. Enc. bot. 8. p. 239.) Sur le Silene inflata.

AE. Clematidis. ( DC. fl. fr. 2. p. 243.) Sur les clématites.

AE. Asperifolii. í Pers. syn. 208.) Sur plusieurs borraginées.

AE. Rubellun. ( DC. fl. fr. 2. p. 241.) Sur les grands Rumex.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

AE. Foeniculi. ( Cast. Obs. 1. p. 32. )

AE. semineum ; maculis flavis ; pseudo-peridiis confertis; ore lacero; sporidiis subordicularibus fuscis.

Ce bel Aecidium croît le long des côtes des semences du fenouil ; il y forme des taches jaunes; les pseudo-peridium sont cylindriques, petits, distincts , disposés les uns à la suite des autres avec régularité, jaunes, avec le sommet blanc, frangés; les sporides sont suborbiculaires, brunes.

Les sommités de l'Anethum foeniculum qui sont atteintes de cet Aecidium sont languissantes; l'axe des rayons de l'ombellule grossit souvent alors et prend une teinte jaune; ses rayons jaunissent aussi; très rarement on rencontre le pseudo-peridium sur un rayon de l'ombellule ; le développement de celte plante ne semble pas atteindre , par son action morbifique les autres rayons de l'ombellule. AE. Trifolii-repentis. (Cast. Obs. I. p. 33.)

AE. maculis subnullis ; pseudo-peridiis numerosis

minutis hypophyllis petiolaribus flavis; sporidiis obscurè polygonis concoloribus.

Cet Aecidium attaque principalement les pétioles du Trifolium repens : on le trouve surtout à l'insertion des folioles, quelquefois sur les nervures et plus rarement au-dessous et au-dessus des feuilles ; la partie attaquée par cet Aecidium grossit, se boursouffle et sa teinte verte se décolore légèremenl; les pseudo-peridium sont très nombreux cupuliformes, irrégulièrement rassemblés, toujours distincts les uns des autres; ils sont jaunes, un peu proéminents, les bords frangés et blanchålres ; les sporides sont jaunes, subsphériques, obscurément polygones. AE. Asphodeli. (Cast. Obs. 1. p. 34.)

AE. caulinum bifronsque; maculis pallidis; pseudo-peridiis numerosis approximatis subelongatis dilutè flavis; ore lacero externè villoso; sporidiis subglobosis flavofuscescentibus.

Il nait à la fin de mai, sur les feuilles et les tiges de l'Asphodelus fistulosus. Il se manifeste d'abord par une tache påle qui parait un léger soulèvement de l'épiderme; vers le centre de cette tache s'élèvent les pseudo-peridium, qui sont assez nombreux, rapprochés , tout à fait cylindriques, d'un jaune vif à la base et blanc au sommet; le sommet est frangé, lacéré, les déchirures ne se ferment pas, elles sont droites ; sur la surface extérieure du pseudo-peridium, et vers le sommet surtout sont des filaments épars , tortillés et souvent entrecroisés. Les sporides sont globuleuses , d'un jaune brun, nombreuses. AE. Galii.

AE. hypophyllum; maculis albidis irregularibus limbo purpurescente; pseudo-peridiis minutissimis aurantiacis cupulatis margine fimbriato; sporidiis flavis.

« السابقةمتابعة »