صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

.

N. Laceratum. (J. Ag. alg. l. c.)

V. a. uncinatum (Solier) Halimenia uncinata (Bury.) Partout; à diverses époques, parasite.

Delesseria (Lamour ).

D. Hypoglossum. rar. a. ovalifolia (J. Ag. alg. medit. et. adr. p. 157.) Endéoumé; cap Croisette, Montredon , avril å juin.

v. b. spatulifolia (Solier )

D. frondibus primariis angustatis brevioribus intricatis; foliolis ovato-spathulatis latioribus saepe undulatis, soris longioribus a medio foliorum usque versus apicem attingentibus aliquando subinterruptis. (an. spec. dist. ?) Les mêmes localités et aux mêmes époques.

Sous-Tribu V. Rhodomélées

Rhodomela ( Ag.)

R. Scorpioïdes. ( Ag. syst. 200 ) Arenc, rare.
R. Pinastroïdes. ( Ag. syst. 200.) Partout.

Volubilaria (Lamour, )

V. Mediterranea, (Lamour. in dict. clas. 5. p. 387.) Arenc; rejetée par les vagues au printemps et en été.

Acanthophora ( Lamour.) 1. Triangularis. (Gail. Dict. des sc. nat. t, 53. p. 363.) Arenc, très-rare.

Rytiphlaea ( 4g.) R. Tinctoria. ( Ag. syst. 160.) Arenc et Montredon, printemps et été.

II. Diaphysistée.

A. Double fructification, tetraspores et polyspores renfermant

des spores nombreux dans un périspore hyalin.

TRIBU VII. CERAMIÉES.

Dasya ( Ag.) D. Simpliciuscula. (Ag. sp. p. 122.) Endéoumé, Montredon, cap Croisette, de mars en juin.

D. Arbuscula. ( Ag. sp. 121.) Cap Croisette, Mourgion; de mai en juin.

[ocr errors]
[ocr errors]

Polysiphonia ( Grev.)
P. Spinella. (Ag. sp. 110.) Le golfe de Marseille.
P. Secunda. ( Ag. sp. 106. ) Partout, parasite.
P. Stricta. ( Grev. fl. Ed. 309. ) Partout.
P. Obscura. ( Ag. sp. p. 108.) Le golfe de Marseille.

P. Nodulosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 126.) Le golfe de Marseille.

P. Subtilis. (De Not. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 128.) Partout.

P. Perreymondii. (J. Ag. I. c. p. 131.) Montredon, Endéoumé, Arenc, rare, avril à juin.

*

P. Vestita. (J. Ag.l. c. p. 133.) Les mêmes lieux, plus fréquente,

P. Urceolata. ( Grev. f. Ed. 308.) Marseille, suivant M. Chauvin.

P. Subcontinua. ( Ag. sp. 62.) Le golfe de Marseille.

P. Solierii. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 137.) Le golfe de Marseille.

P. Fæniculacea. (Ag. sp. 60.) Le golfe de Marseille, rare.

P. Hirta. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 138.) Le golfe de Marseille.

P. Flexella. ( Ag. sp. 63. ) Montredon, Arenc, l'Estac , de mars à juin.

P. Pennata. ( Ag. sp. 102. ) Partout, parasite.

P. Opaca. ( Ag. sp. 97. ) Endéoumé, sault de Maroc , Montredon, avril et juin.

P. Parasitica. ( Ag. syst. 147.) Partout, parasite.
P. Ramulosa. ( Ag. sp. 98.) Le golfe de Marseille.
P. Wulfeni. ( Ag. sp. 93. ) Partout.

.

[ocr errors]

.

La salure de l'eau influe souvent sur la nature des algues que produisent la mer et les étangs salés , je pense que la Polysiphonia fæniculacea rejetée quelquefois sur les côtes de Marseille, y a été apportée par les bateaux pêcheurs venus des environs des étangs salés. Voici la note des différents degrés de salure de quelques eaux salées du département, extraite de la statistique de M. de Villencuve, joint à celle de la végétation que j'y ai vu dominer. Golfe de Marseille à l'Estac

3 degrés. Port de Marseille.

1 id. Etang de Saint-Chamas.

1 id.
Le Polysiphonia ramnlosa (Ag.) est l'algue dominante.
Étang d'Istres.
Le Polysiphonin fæniculacea (.Ag.) est très-abondante. .
Étang de la Valduc.

23 id.
L'Oncobyrsa castagnei, ( Brébisson) est presque la seule
algue qu'on y rencontre.

172 id.

.

Callithamnion ( Lyngb. ) C. Barbatum. (Ag. sp. 181.) Le golfe de Marseille suivant Schouesboe.

C. Irregulare. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 76. ) Cap Croisette, juin, rare.

C. Cruciatum. ( Ag. sp. 160.) Arenc et Montredon, printemps et été.

C. Oppositifolium. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 71.) Golfe de Marseille.

C. Plumula. ( Ag. sp. 164.) Arenc, Montredon, en été rare.

C. Turneri. (Ag. sp. 160.) Arenc.
C. Seminudum. ( Ag. sp. 167. ) Arenc et Montredon.
C. Tripinnatum. (Ag. sp. 168. ) Arenc, au printemps,

[ocr errors]

rare.

C. Arbuscula. ( Lyngb. t. 38.) Arenc, prinptemps rare.

C. Versicolor. ( Ag. sp. 170.) Cap Croisette, en juin peu commun. C. Grande. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 73. ) Ile de Riou

) où il a été trouvé par M. Derbès, en juin.

C. Granulatum. ( Ag. sp. 177. ) Cap Croisette, juin.

[ocr errors]

Griffitsia ( Ag.) G. Irregularis. ( Ag. sp. 130.) Montredon et cap Croisette; au printemps et en été.

G. Secundiflora. (J. Ag. symb. p. 39. ) Arenc, Endéoumé; ; en fructification en octobre.

G. Sphaerica. (Schousb. Ag. sp. 130. ) Arenc.

G. Schousboei. (Mont. in. P. Web. otia hisp. p. 4 t. 40.) Montredon, Estac, cap Croisette, mars, avril et mai.

Wrangelia ( Ag. )

W. Penicillata. ( Ag. sp. 138.) Arene, suivant M. J. Agardh.

W. Multifida. (J. Ag. symb. p. 38.) Château d'if, cap Croisette , Riou, mai et juin.

Spyridia ( Harv.)
S. Filamentosa. ( Harv. Br. fl.p. 336. ) Arenc, en été.

S. Clavulata. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 80. ) Estac, mai.

[ocr errors]

Ceramium ( Ag. )

[ocr errors]

C. Ciliatum. (Ag. sp. p. 153. ) Partout.
C. Diaphanum. ( Ag. sp. 150.) Partout.
C. Rubrum.( Ag. sp. 146.) Partout.

v. b. secundatum. ( Ag. syst. 136.) Partout.

v. c. implexo-contortum (Solier) C. intricatum subspiraliter contortum. Endéoumé, en avril.

Crouania ( J. Ag. )

C. Attenuata. (J. Ag. alg. medit. et adr. 83.) Cap Croisette, mai.

[ocr errors]

B. Reproduction par des sporidies douées de mouvement, ou

par des spores isolés, dits coniocysles.

TRIBU VIII. ECTOCARPÉES.

« السابقةمتابعة »