صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ulmus Tourn. Ulva Ag. Umbilicus DC. Urceolaria Ach.. Uredo Pers. Urospermum Scop. Urtica Tourn. Vaillantia Tourn. Valeriana Neck. Valerianella Mönch. Valonia Ag. Vaucheria DC. Velezia Lin. Verbascum Lin. Verbena Tourn. Veronica Tourn.

Page.

64 45 95 24 63 32 237 244 73

78

194

90

Page.
123 Viburnum Lin.
230

Vicia Tourn.
54 Vinca Lin.
464 Viola Tourn.
207 Viscum Tourn.

86 Vitis Lin.
121 Volubilaria Lamour.
66 Wrangelia Ag.
67 | Xanthium Tourn.
66 | Xeranthemum Tourn.
244 | Xyloma Link.
246 | Zacintha Tourn.
27 Zizyphus Tourn.
100 Zonaria Ag.
410 Zostera DC.
103 | Zygnema Ag.

35 229 127 249

ecclellallisella

ERRATA.

[ocr errors]

Page 6.

69. 109. 169. 171. 237.

Ligne 15. famile Lisez : famille
15. Astérirées

Astérinées 10. T. Serpyllam ) T. Serpyllum 6. 2-septalis

2-septatis 3. ovati

ovatis 9. Spatulifolia

Spathulifolia

[ocr errors]

»

FIN

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »