صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TRIBU IV. PHAséolées.

Phaseolus (Lin.)

Ph. Vulgaris. ( Savi. mem. 3. p. 14). Cultivé. O.
Ph. Haematocarpus. (Savi. mem. 3. p. 20. f. 17.
(DC. Prod. v. 2. p. 393. )

Ph. volubilis procerus glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine recto toroso mucronato, immaturo maculis sanguineis notato semine ovato turgido variegato. Cultivé. O.

Dolichos (Lin. ).

D. Melanophthalmus. (DC. Prod. v. 2. p. 400).

D. Caule subvolubili foliisque glabris, pedunculis folio longioribus, flores 2-3 subumbellatos apice gerentibus, leguminis rostro recto, aut subrecurvo. Cultivé, connu en Provençal sous le nom de Baneto; Fayoou négré. O.

TRIBU V. CASSIÉES.

Cercis (Lin.)

C. Siliquastrum (Lin. sp. 534). Cultivé et subspontané. ħ.

Rosacées.

TRĪBU I. AMYGDALÉES.

Amygdalus (Tourn.)

A. Communis. (Lin. sp. 677 ). Cultivé; fl. en mars. 5.

Persica (Tourn. )

P. Vulgaris. ( Mill. Dict. n. 1 ). Cultivé; fl. en avril. 5.

Armeniaca (Tourn. )

A. Vulgaris. (Lam. Dict. 1. p. 2). Cultivé; fl. en avril. t.

Prunus (Tourn.)

P. Spinosa. (Lin. sp. 681 ). Dans les haies; fl. en avril. t. P. Domestica. (Lin. sp. 680). Cultivé; fl. en avril et mai. 5.

Cerasus (Juss.)

C. Duracina. (DC. fl. fr. 4. p. 483). Cultivé; fl. en mai. 5. C. Juliana, (DC. fl. fr. 4. p. 482). Cultivé; fl. en mai. ħ. C. Caproniana. (DC. fl. fr. 4. p. 482). Cultivé; fl. en mai. h.

TRIBU II. SPIRÉACÉES.

Spiraea (Lin.)

S. Filipendula. (Lin. sp. 702). Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. 4.

TRIBU III. DRYADÉES.

Geum (Lin.)

G. Urbanum. (Lin. sp. 716). Dans les lieux couverts; fl. cn

juin et juillet. 4.

Rubus (Lin.).

R. Caesius. (Lin. sp. 706). Dans les champs; fl. en juin. . R. Corylifolius. (Smith. fl. Brit. p. 542). Aux Aygalades;

fl. en juin. .

R. Fruticosus. (Lin. sp. 707). Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. 5.

R. Tomentosus. (Willd. sp. 2. p. 1083). Garlaban; fl. en juin et juillet. 5.

Potentilla (Nestl.)

P. Subacaulis. ( Lin. sp. 715). Sur le sommet de la tête de Carpiagne; fl. en juin. 4.

P. Reptans. (Lin. sp. 714). Le long des haies; les champs humides, fl. en juin. 4.

P. Opaca. (Lin. sp. 713). Dans les lieux secs; fl. en avril. 2.

P. Hirta. (Lin. sp. 712). Dans les lieux secs et montueux; fl. en mai. 4.

Agrimonia (Tourn).

A. Eupatoria. (Lin. sp. 643). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

TRIBU IV. SANGUISORBÉES.

Poterium (Lin. )

P. Sanguisorba. (Lin. sp. 1411 ). Sur les pelouses; fl. en mai et juin. 4.

TRIBU V. ROSÉES

Rosa (Tourn.)

R. Arvensis. (Lin. mant. 245). Dans les haies; fl. en juin et juillet. 5.

R. Sempervirens. ( Lin. sp. 704). Aux petites Crottes et le long de l'Uveaune; fl. en juin. 5.

R. Canina. (Lin. sp. 704). Dans les haies; fl. en juin. ħ. R. Sepium. (Thuil. fl. Paris ed. 2. p. 252). Les lieux secs et montueux; fl. en juin. t.

TRIBU VI. POMACÉES.

Crataegus (Lindl.)

C. Pyracantha. (Pers. Ench. 2 p. 37. ). Dans les haies. fl. en mai. 5.

C. Oxyacantha. (Lin. sp. 683.) v. Monogyna. Dans les haies; fl. en mai. ħ.

Amelanchier (Medik. )

A. Vulgaris. (Manch. Meth. 682). Montredon; l'Estac; fl. en avril et mai. ħ.

Pyrus (Lindl.)

P. Communis. (Lin. sp. 686 ). Cultivé; fl. en avril. ħ.
P. Malus. (Lin. sp. 686 ). Cultivé. fl. en mai. ħ.

P. Aria. (Ehr. Beitr. 4. p. 20). Garlaban; fl. en mai. .

P. Sorbus. (Gaertn. fruct. 2. p. 45. f. 87). Cultivé; fl. en

mai.t.

Cydonia (Tourn. )

C. Vulgaris. (Pers. Ench. 2. p. 40). Dans les haies; fl. en avril et mai. 5.

Granatées.

Punica (Tourn. )

P. Granatum. (Lin. sp. 676.). Dans les haies, à Montredon; fl. en juin et juillet. ħ.

Onagrariées.

Epilobium (Lin. )

E. Montanum. (Lin. sp. 494. ). Jarret, rare; fl. en juin. 2. E. Hirsutum.. (Lin. sp. 494. v. a.) Le long des ruisseaux; fl. en juillet. 4.

E. Tetragonum. ( Lin. sp. 494). Sur le bord des eaux; fl. en juin et juillet. 4.

Haloragées.

Callitriche (Lin. )

C. Verna. (Lin. sp. 6. ). Dans les eaux tranquilles; fl. en mars et avril. O.

« السابقةمتابعة »