صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

C. Fistulosa. (Derb. et Sol.) Mesogloia fistulosa. (Menegh.) Frons fistulosa cellulis fertilibus simplicibus irregulariter dilatatis.

Arenc. En mai et juin.

Corynephora. (Ag.)

C. Umbellata. (Ag. Aufr. no 25). Arenc, sur le Cystoseira barbata. En juin.

Nereia. (Zanard.)

N. Filiformis. (Zanard. Giorn. bot. ital. fasc. 1-2, p. 4148, 1846). Desmarestia filiformis. (Ag.)

Ramis subhorizontalibus, ramulis brevioribus rigidis tectis, cystocarpis ad apicem ramulorum infra penicillos apicales, haud verrucæformibus nascentibus. Cellulis globosis peripheria nu

merosis in strato crasso collectis.

Bains de la Méditerranée. En juin et juillet.

N. Montagnei. (Derb. et Sol.)

Ramis erectis ramulisque elongatis flaccidis. Cystocarpis hic illic in verrucis collectis, penicillis fronde omnino tecta, strato peripherico simplici.

Filets des pêcheurs, Montredon et Anse des Aufes. En août et septembre.

10 FAM. ASPEROCOCÉES

Chorda. (Stack.)

Ch. Lomentaria. (Lyngb. hydr. p. 74. t. 18). Scyptosiphon filum, var. lomentarius. (Ag. sp. p. 162). Endoume.

11. Spores nullement mouvantes ou dont le mouvement ne nous a pas été constaté par l'observation.

A. Anthéridies nulles ou inconnues, Chlorosporées (*).

11 FAM. VAUCHÉRIÉES

Vaucheria. (DC.)

V. Sessilis. (DC. fl. fr. 2, p. 63). Jarret. Les bassins du Jardin Botanique. Printemps.

V. Mediterranea. (Derb. et Sol.)

Simplex corpusculis endochromatis primum utrinque appendiculatis et denique sphaericis; filis fertilibus apice clavatis; sporam unicam emittentibus.

Arenc, Endoume et Montredon. Janvier, Février et Mars.

12 FAM. CONJUGUÉES

Mougeotia. (Ag.)

M. Compressa. (Ag. syst. alg. 83). Eaux tranquilles. En

juin.

13 FAM. LYNGBYÉES

Lyngbia. (Ag.)

L. Crispa. (Ag. Syst. alg. 74). Saut de Maroc, bains de la Méditerranée. En Juin.

() Nous plaçons ici ce groupe d'algues parce que nous n'avons jamais vu se mouvoir leurs spores, mais si les observations de quelques alguologues se confirment, ces plantes devront se placer partie près des Siphonées et partie près des Confervées.

(Derbès et Sol. )

Pilonema. (Derb et Sol. )

Fila continua, corpusculis viridibus repleta, dense in subcoactis intricata et Codium simulantia. Endochroma florum denique in glomerulos subglobosos partitum.

P. Codioides. (Derb. et Sol.)

Frons filiformis, apice obtusa viridis, basi haud colorata; in cespitem plures collectæ.

Saut de Maroc et Bains de la Méditerranée. En juin.

B. Anthéridies soupçonnées, mais encore imparfaitement re

connues.

14 FAM. DICTYOTÉES.

Dictyota. (Lamour.)

D. Linearis. (Grevil. syn. 43). Estaque, Saut de Maroc, Arenc, île de Riou. De mai à septembre.

Zonaria. (Ag.)

Z. Collaris. (Ag. sp. 1, p. 127). M. Giraudi a trouvé cette plante attachée aux rochers du cap Croisette et au Saut de Maroc. A la fin de mai et en juin.

C. Algues ayant des anthéridies.

a. Antherozoïdes endochromés et ressemblant à de petits sporozoïdes.

16 FAM. FUCACÉES.

Sargassum. (Ag.)

S. Hornschuchii. (Ag. syst. alg. 308)? Cap Croisette, rejeté

en août, très-rare. Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs. En août.

Cystoseira. (Ag.)

C. Montagnei. (J. Ag. Alg. medit. et adr. 44). Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs. En août.

B. Anthéridies à anthérozoïdes incolores et hyalins.

+ Corps reproducteurs naissant dans toutes les cellules, ou dans des cellules semblables à celles de la fronde, par segmentations successives de l'endochrome.

17° FAM. BANGIÉES.

Porphyra. (Ag.)

P. Boryana. (Dur. et Montag. fl. alg. p. 150, tab. 13, f. 2). Parasite, sur le Gelidium corneum. Endoume. En mars.

Bangia. (Lyngb.)

B. Fusco-purpurea. (Lyngb. hydr. 83, tab. 24). Arenc, Endoume. En février.

B. Lutea. (Jacob Ag. alg. médit. et adr. 14.) Arenc. En février.

B. Atropurpurea. (Ag. syst. alg. 76)? Bassins des fontaines de la place St-Ferréol, de la place des Fainéants et des Allées.

++. Corps reproducteurs naissant dans des organes localisés, dont le développement a lieu à une période déterminée de la végétation.

A. Des spores simples, formés par la cellule extrême de certaines ramules, soit isolés, soit réunis en glomérules et sans enveloppe commune, outre les tétraspores, lorsqu'ils existent. Gymnosporées.

19 FAM. NEMALIÉES.

Nemalion. (Duby). (*)

N. Multifidum. (J. Ag. in Linn. 15, p. 453). Endoume, Roucas-Blanc. Avril et mai; très-rare.

Liagora. (Lamour.)

L. Viscida. (Ag. spec. 1, p. 395). Sur toute la côte. En juin.

L. Distenta. (Lamour. polyp. p. 240). Estaque. En juin.

B. Des spores nombreuses naissant dans une enveloppe commune, soit simple, soit celluleuse (Polyspores), outre les tétraspores, lorsqu'ils existent (**).

20° FAM. FLORIDÉES. (***).

+. Polyspores à enveloppe membraneuse, continue et simple.

() Nous ne connaissons qu'une seule fructification à ce genre, elle consiste en des glomérules de filaments confervoïdes dont la cellule extrême est changée en spore comme dans le Wrangelia penicillata. (Derb. et Sol. )

() Nous ne connaissons que les tétraspores de quelques genres, mais pour la plupart les auteurs citent des polyspores (capsules). (Derb. et Sol.)

(*) Comme la fructification d'un grand nombre de genres de cette famille ne nous est qu'incomplètement connue, nous adoptons, à quelques exceptions près, la division de Jacob Agardh, Alg. Médit. et Adriad. (Derbès et Solier).

« السابقةمتابعة »