صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Delphinium (Tourn.)

D. Consolida. (Lin. sp. 748). Dans les champs; fl. en juin, juillet O.

D. Pubescens. (DC. fl. fr. 5. p. 641). Dans les champs; fl. en juin, juillet ☺.

Papavéracées.

Papaver (Tourn. )

P. Hybridum. (Lin. sp. 725). Dans les champs et les lieux cultivés; fl. en mai O.

P. Argemone. (Lin. sp. 725). Dans les moissons; fl. en mai O.

P. Rhaeas. (Lin. sp. 726). Dans les moissons; fl. en mai, juin O.

v. a. Flores coccinei.

v. b. Flores albi.

v. c. Pilis adpressis.

Roemeria (D C. )

R. Hybrida. (DC. Syst. Veg. 2. p. 92). Dans les moissons; fl. en mai, juin O.

Glaucium (Tourn. )

G. Flavum. (Crantz. Austr. 2. p. 141). Au bord de la mer; fl. en été ♂.

G. Corniculatum. (Curt. Lond. 6. t. 32). Dans les moissons; fl. en mai; juin O.

Chelidonium. (Gaertn.)

Ch. Majus. (Lin. sp. 723. v. a.). Dans les haies; fl. en mai, juin .

Hypecoum. (Tourn. )

H. Procumbens (Lin. sp. 181). Montredon, l'Estac; fl. en juin O.

H. Pendulum. (Lin. sp. 181). Montredon, rare; fl. en mai et juin O.

Fumariacées.

Fumaria. (Tourn. )

F. Spicata. (Lin. sp. 985). Dans les champs sablonneux; fl. en avril, mai O

[ocr errors]

F. Capreolata. (Lin. sp. 985). Aux petites Crottes; dans les haies; fl. en mai O.

F. Major. (Bad. Reich. fl. germ. T. 2. p. 697).

F. diffusa, foliolis flabellato-partitis obtusis, nuculis globosis, pedunculis fructiferis arrectis, sepalis lanceolatis, minimis corollae tubo angustioribus, basi denticulatis, petalo inferiori lineari extrorsum spatulato reflexo. Saint-Just; fl. en avril O.

F. Officinalis. (Lin. sp. 984). Dans les cultures; fl. en avril, mai .

F. Parviflora. (Lam. Dict. 2. p. 567). Dans les lieux cultivés; fl. au printemps

.

v. b. leucantha. (Viv.). Les mêmes lieux.

F. Vaillantii, (Lois. Not. 102). Dans les cultures; fl. au printemps .

Crucifères.

Sous-ordre I. Pleurorhizées.

TRIBU I. ARabidées.

Mathiola. (Brown. )

M. Sinuata. (Brown. H. Kew. 4. p. 120.) A Bonnevaine; fl. en mai et juin O.

M. Tristis. (Brown. 1. c.). Au Pilon du Roi ('); fl. en avril, mai ħ.

(1) M. Billet, professeur de physique au collége royal de Marseille, a bien voulu me permettre d'extraire les mesures suivantes, d'un travail qu'il a fait sur les hauteurs barométriques de plusieurs points du territoire de Marseille et du département.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Groupe de Carpiagne...

Lei pous de Paou.
Sommet de Saint-Cyr..
Sommet de Carpiagne.

[ocr errors]

Quoique M. Billet m'ait manifesté des doutes sur cette mesure, à cause du grand vent qui régnait lorsqu'il fit son observation, je l'adopte de préférence, paree que la nature de la végétation de ce sommet semble confirmer qu'elle est plus élevée; MM. Toulouzan et Négrel-Féraud ne la portent qu'à 541. Mais je crois qu'il faut lire 659, et qu'il y a eu confusion avec la cime de Saint-Cyr. M. Matheron marque 639. Saiut-Tronc, chapelle de Sainte-Croix. Aux Bains..

309 **

Les Camoins
Garlaban.

111

[blocks in formation]
[blocks in formation]

611

Sommet oriental près de Mimet.

785

Le Bassin..

392

Cheiranthus. (Brown.)

Ch. Cheiri. (Lin. sp. 924). Sur les vieux murs; fl. en avril,

mai 2.

Nasturtium. (DC.)

N. Officinale. (Brown. H. Kew. 4. p. 110.). Dans les ruisfl. en été 4.

seaux;

N. Sylvestre. (Brown. 1. c.) Le long de l'Uveaune et de Jarret; fl. en mai, juin et juillet 4.

Arabis. (Lin.)

A, Verna. (Brown. Hort. Kew. 4. p. 105. non Desf) Dans les lieux élevés; fl. en mai .

A. Auriculata. (Lam. Dict. 1. p. 219). Les hauteurs de Saint-Loup; fl. en mai O.

A. Sagittata. (DC. Syst. 2. p. 221. Bot. Gall. v. a.). Le long des haies; fl. en juin ♂.

A. Turrita. (Lin. sp. 930). Le long des haies; fl. en mai.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cardamine. (DC.)

C. Pratensis. (Lin. sp. 915). Les prés de Montferrond; fl. en mai 2.

C. Hirsuta. (Lin. sp. 915). Dans les prés; fl. en avril et en mai O.

C. Parviflora. ( Lin. sp. 914). Dans les prés; fl, en mai O.

TRIBU II. ALYSSINÉES.

Alyssum. (D C. )

A. Campestre. (Lin. sp. 909). Passim, au bord des champs, peu fréquent; fl. en avril O.

A. Calycinum. (Lin. sp. 908). Dans les champs; fl. en avril et mai O.

A. Maritimun. (Lam. Dict. 1. p. 98) Dans les lieux cultivés et incultes; fl. en mai et juin 4.

Clypeola. (Gaertn.)

C. Jonthlaspi. (Lin. sp. 910). Le long des murs, dans les lieux arides et sablonneux; fl. en mai O.

Erophila. (DC.)

E. Vulgaris. (DC. Syst. 2.p. 356). Le long des murs et dans les lieux cultivés et incultes; fl. aux premiers jours du printemps .

« السابقةمتابعة »