صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hypoxylons.

Sphæria (Hall.)

A. Réceptacles pourvus de sporanges.

a. Sporules multicloisonnées transversalement; huit sporules

par sporange.

+Une cloison longitudinale.

S. Daturæ.

S. receptaculis longitudinaliter immersis subrotundis oblongisve nigris rugosis; ostiolis plurimis; thecis inflatis; paraphysibus brevibus; sporulis 7-8-septatis.

Ses réceptacles sont placés dans les stries des tiges sèches du Datura stramonium; quelquefois ils sont confluents.

S. Clematidis.

S.receptaculis minutis aut inæqualibus nigris ovalibus; ostiolis plurimis; thecis sæpè linearibus paraphyses æquantibus; sporulis depressis, 5-septatis demùm fuscescentibus.

L'épiderme des tiges de la Clematis vitalba vivante est percé par de petits réceptacles de grosseur différente, peu proẻminents; ces réceptacles ont plusieurs orifices au sommet. Les porules en vieillissant prennent une couleur obscure, leurs extrémités s'amincissent et les cloisons disparaissent. Observée au printemps.

S. Dipsaci

S. receptaculis numerosis inæqualibus nigris emergentibus epidermide cinctis; ostiolo unico; thecis inflatis; paraphysibus nullis; sporulis 5-7-septatis.

Sur les tiges mortes du Dipsacus fullonum sont une multitude de petits réceptacles, arrondis, oblongs et même irréguliers, un peu proéminents et de grandeurs très-inégales; les plus petits sont les plus nombreux; les uns et les autres naissent sous l'épiderme, et le percent pour s'élever au-dessus; l'orifice est central, arrondi ou irrégulier.

S. Alceæ.

S. receptaculis distinctè conglomeratis subovalibus atris; ostiolis plurimis ore albido perforatis; thecis elongatis pedicellatis; paraphysibus brevissimis; sporulis 5-septatis.

Les espaces où sé manifestent les réceptacles sont ordinairement d'un blanc plus net; ces réceptacles sont un peu ovales, proéminents, percés d'un ou de plusieurs orifices au sommet; les bords de cet orifice sont blancs et garnis à l'entour de quelques débris blancs et scarieux.

On trouve cette sphæria sur les tiges sèches de l'Alcea -rosea des jardins.

S. Celtis.

S. receptaculis rotundis nigris rugosis prominentibus sparsis marginatis; ostiolo unico; thecis clavatis paraphyses æquantibus; sporulis 4-5-septatis.

Les réceptacles sont environnés d'un rebord, de façon à paraître placés dans une dépression; ils ont un seul orifice. J'ai rencontré cette Sphérie sur les feuilles sèches et tombées du Celtis australis et du Lilac vulgaris.

S. Plantaginis.

S. receptaculis punctiformibus subrotundis subpro

minentibus; ostiolo unico; thecis inflatis pedicellatis; paraphysibus nullis; sporulis 5-septatis.

Sur les hampes sèches du Plantago lanceolata sont de petits réceptacles écartés, percés d'un orifice rond au sommet; la cloison longitudinale n'est souvent pas marquée tout le long de la sporule.

S. Raphani.

S. receptaculis cinerescentibus rotundis prominentibus medio albo maculatis; ostiolis plurimis; thecis pedicellatis; paraphysibus brevibus; sporulis 7-8-septatis.

Sur la corne de la silique du Raphanus sativus sec, sont de petits réceptacles qui percent l'épiderme; ils sont noirs et semblent cendrés, parce que l'épiderme en voile une portion; la cloison longitudinale est rarement complète, quelquefois elle est brisée et figure comme si la sporule en avait deux.

S. Asphodeli-fistulosi.

S. receptaculis punctiformibus sparsis rotundis rare ovalibus prominentibus nigro-cinerescentibus; ostiolo albido marginato; thecis pedicellatis paraphyses æquantibus; sporulis 6-septatis.

Les cloisons des sporules sont fortement prononcées.
Sur les tiges sèches de l'Asphodelus fistulosus.

S. Asparagi.

S. receptaculis subæqualibus ovalibus nigris prominentibus; ostiolis plurimis; thecis numerosis; paraphysibus paucis brevibus; sporulis 3-septatis.

Quelques sporules ont quatre cloisons.

Sur les tiges sèches de l'Asparagus officinalis.

S. Urtica-piluliferæ.

S. macula candidissima; receptaculis punctiformibus

ovalibus prominentibus nigris ; ostiolis albo maculatis ; thecis elongatis; paraphysibus brevibus, sporulis 3-4-septatis. Sur les tiges sèches de l'Urtica pilulifera.

S. Verbena.

S. receptaculis rotundis prominentibus nigris ; ostiolo unico; thecis elongatis basi attenuatis; paraphysibus nullis; sporulis 3-4-septatis.

La cloison longitudinale n'est pas toujours apparente.

Sur les tiges sèches du Verbena officinalis.

S. Cichorii.

S. receptaculis punctiformibus rotundatis prominentibus nigris; thecis elongatis paraphyses æquantibus ; sporulis 3-septatis.

Sur les pédoncules secs du Cichorium intybus.

++Point de cloison longitudinale.

S. Parmentieriana.

S. receptaculis sparsis sæpe longitudinaliter disposisitis oblongis vel rotundatis prominentibus; ostiolis primò conicis deinde concavis; thecis oblongis paraphyses æquantibus; sporulis 5-6-septatis.

Le réceptacle est posé sur l'épiderme et n'en sort pas, quelquefois sa forme est celle d'un Hysterium; mais son orifice l'en distingue.

Sur les tiges sèches de la Pomme de terre.

S. Rosmarini.

S. receptaculis rotundatis conicis erectis rugosis centro

umbonatis acutiusculis nitidis ; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses æquantibus aut superantibus; sporulis subelongatis 5-septatis.

Réceptacle ayant au centre un mamelon un peu aigu, luisant; ce mamelon s'ouvre au sommet, et il reste un orifice arrondi; les cloisons des sporules sont faiblement marquées. Sur le bois mort du Romarin et du Cistus albidus.

S. Olearum.

S. receptaculis sparsis nigris nitidis rotundis umbonatis acutiusculis; ostiolo unico; thecis elongatis; paraphysibus tenuissimis thecam æquantibus; sporulis oblongis obtusissimis 4-septatis.

Elle croît sur l'écorce de l'olivier; cette espèce diffère de la S. rosmarini par la grandeur du réceptacle, la forme des sporules, un peu arquée dans la S. rosmarini et très-droite dans la S. olearum; enfin par le nombre des cloisons très-distinctes dans cette dernière espèce.

S. Vitis.

S. receptaculis minutis elongatis rotundisve prominulis sæpe longitudinaliter dispositis nigris rugosis; ostiolo unico; thecis clavatis ; paraphysibus brevibus; sporulis fuscescentibus obscure 2-septatis.

Les deux cloisons de la sporule ne sont pas toujours visibles.

Sur les sarments desséchés de la vigne, dont elle perce l'épiderme.

S. Psoralea.

S. receptaculis sparsis rotundis vel irregularibus nigris prominulis; ostiolo unico; thecis clavatis paraphyses æquantibus; sporulis ovatis 8-10-septatis.

« السابقةمتابعة »