صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

fluentibus prominulis; ostiolis plurimis perforatis; thecis clavatis paraphyses aequantibus; sporulis obtusissimè ovati unipunctatis.

Les sporules sont marquées d'un point noir sur le côté, mais ne sont pas cloisonnées. Cette sphérie se trouve sur la feuille vivante et rarement au-dessous du Cynodon dactylon.

S. Agrostidis-canina.

S. receptaculis minutis rotundis vel irregularibus sæpè confluentibus; ostiolis bis perforatis; thecis numerosis basi attenuatis paraphyses nigro-nodulosas aequantibus ; sporulis ovatis elongatis subacutiusculis unipunctatis.

Les réceptacles sont placés les uns à la suite des autres, et ils ont un ou deux orifices.

On trouve cette sphérie le long des feuilles sétacées et vivantes de l'Agrostis-canina, mais d'un seul et même côté.

S. Agrostidis-stoloniferæ.

S. receptaculis elongatis irregularibus sœpè confluentibus nigris; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses aequantibus; sporulis subrotundis.

Sur l'Agrostis-stolonifera.

S. Aparinc.

S. receptaculis epidermide primò tectis ovatis prominentibus nigris nitidis; ostiolis plurimis; thecis minutissimis elongatis paraphyses aequantibus; sporulis ovatis, obtusis.

Sur les tiges sèches du Galium aparine.

S. Hederacola. (Duby Bot. gall. 711.)

S. receptaculis rotundis subdepressis nigris; ostiolis ore albo perforatis; thecis linearibus acicularibusve; paraphy'sibus confusis; sporulis subrotundis.

L'épiderme se dessèche sur un petit espace irrégulier et devient blanc et scarieux, la feuille étant encore verte; cette tache est quelquefois environnée par une zone d'un brun jaunâtre un peu relevée ; les réceptacles sont sur cette tache et surtout près des bords; ils sont de grandeurs inégales. Cette sphérie se recontre sur la feuille de l'Hedera helix.

++Quarante sporules ou plus par sporange

S. Uberrima.

S. receptaculis conicis primò cinerescentibus deindè nigris; ostiolo unico; thecis numerosis elongatis flexuosis sæpè incurvatis paraphyses aequantibus; sporulis numerosissimis ovatis aut truncatis.

Les sporanges ont plus de quarante sporules chaque. Sur les sarments secs de la vigne ; l'extrémité des rameaux blanchit, et ça et lå se manifeste cette sphérie.

B. Réceptacles sans sporanges; sporules libres.

a. Sporules multicloisonnées transversalement.

+Une cloison longitudinale.

S. Camphorosmœ.

S. receptaculis punctiformibus prominulis nigrocinereis; ostiolis plurimis perforatis; sporulis ovato-rotundatis 3-septatis.

Sur les jeunes tiges sèches du Camphorosma monspeliaca.

++ Point de cloison longitudinale.

S. Asphodeli-racemosi.

S. receptaculis rotundis prominulis nigris apice albidis uniperforatis; sporulis cylindricis obtusis quatuor globulos includentibus.

Les sporules renferment chacune quatre globules ordinairement parfaitement arrondis, quelquefois légèrement ovales, placés les uns à la suite des autres et marqués d'un point hyalin au centre; cette organisation semble l'écarter de ses congénères.

Je dois la connaissance de cette plante à M. Solier qui la trouvée à Montredon, sur l'Asphodelus racemosus.

S. Milii-multiflori.

S. receptaculis minimis approximatis ferè confluentibus rotundis nigris; ostiolo unico; sporulis oblongis 3-septatis.

Quelquefois l'on ne voit que la cloison centrale, ce qui pourrait indiquer que les deux autres ne se forment qu'après celle-ci.

Sur les tiges du Milium multiflorum.

[merged small][ocr errors]

S. receptaculis rotundis vel ovatis nigris epidermide ruptá cinctis prominulis ; ostiolo unico; paraphysibus sporulas gerentibus; sporulis ovoïdeis distinctissimè 2-septatis.

La sporule étant sensiblement retrécie à son extrémité in

férieure et attachée à un filament, l'on ne peut admettre qu'il existe des sporanges tellement minces, qu'elles ne sont plus sensibles à l'instrument.

Cette sphérie naît à l'extrémité des sarments de la vigne sauvage.

S. Oleœ. (DC. Fl. Fr. 5. p. 156.) Diplodia oleæ. (Microm. Jt. De Notaris, D. 5. p. 29. Ic. 9.)

S. receptaculis sparsis rotundis vel ovatis prominentibus nigris; ostiolo unico; spoṛulis ovatis obtusis 2-septatis.

Sur et sous les feuilles sèches de l'olivier. Ayant peut-être réuni dans le genre Sphaeria plusieurs productions hétérogénes, je n'ai pu adopter le genre Diplodia, auquel le savant botaniste que je cite a réuni la plante de DC. Il m'a semblé que les deux cloisons indiquent trois globules qui se délachent de la sporule en vieillissant.

b. Sporules unicloisonnées transversalement.

S. Cisti.

S. receptaculis sparsis ovalibus primò immersis deindè emergentibus nigris; ostiolo confuso; sporulis rotundatis fuscescentibus.

Cette sphérie se rencontre sur le bois mort du Cistus albidus et du Romarin; ses réceptacles naissent dans le bois: la forme ovale qu'ils présentent, résulte de l'effort qu'ils font pour écarter les fibres ligneuses; les sporules sont environnées d'une matière gélatineuse.

S. Constricta.

S. receptaculis minutis rotundis prominulis nigris; ostiolo unico; sporulis numerosissimis ovatis ob

tusis medio subconstrictis.

[ocr errors]

Sur les tiges sèches du Psoralea bituminosa; les sporules sont environnées d'une matière gélatineuse dont elles se dégagent.

S. Salzei.

S. receptaculis sparsis punctiformibus rotundis primò nigris deindè scutelliformibus marginá nigrescentibus medio cinerescentibus; ostiolo unico; sporulis numerosis oviformibus.

Sur les feuilles vivantes du Chrysophyllum cainito et de quelques autres végétaux exotiques, l'on voit souvent dans les serres du jardin botanique de Marseille de larges taches blanches produites par l'épiderme qui se dessèche, devient scarieux, transparent et finit par se détacher; une ligne purpurine circonscrit cette tache sur la partie vivante de la feuille où elle se manifeste.

De petits réceptacles punctiformes, noirs, sont disséminés sur cette tache, ils naissent sur l'épiderme; ils sont arrondis, peu sensiblement protubérans; en veillissant le centre s'affaisse et blanchit, et ces réceptacles ressemblent alors à des scutelles de lichen; le milieu est d'un blanc cendré et les bords noirs; un orifice s'ouvre à cette époque au centre, et il en sort une grande quantité de sporules oviformes, un peu moins obtuses d'un côté que de l'autre et marquées d'une cloison transversale.

Cette plante est dédiée à mon ami, M. Salze, directeur du Jardin Botanique de Marseille.

S. Mori.

S. receptaculis minutis rotundatis emergentibus rugosis primò prominulis deindè concavis; ostiolis plurimis; sporulis numerosissimis magnis ovalibus fuscescentibus. Les sporules se dégagent d'une matière gélatineuse.

« السابقةمتابعة »