صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sous-Tribu III. Clitoriées.

Psoralea ( Lin. )

P. Bituminosa. (Lin. sp. 1075). Le long des haies et des sentiers; fl. en mai. 4.

Sous-Tribu IV. Galégées.

Robinia ( Lin. )

R. Pseudo-Acacia. (Lin. sp. 1045). Cultivé; f1. en mai et juin. h.

Colutea Brown. )

C. Arborescens. (Lin. sp. 1045). Montredon; fl. en juin et juillet. 5.

Sous-Tribu V. Astragalées.

Astragalus ( DC. )

A. Stella. (Gouan ill. 50). Saint-Louis; fl. en mai. O.

A. Sesameus. (Lin. sp. 1068). Dans les lieux arides; fl. en juin. O.

A. Hamosus. ( Lin. sp. 1067 ). Notre-Dame-des-Anges; fl. en mai. O.

A. Massiliensis. (Lam. Dict. 1. p. 320). Montredon; fl. en mai et juin. t.

Dans le voisinage de la Batterie di Endoume..

A. Monspessulanus. (Lin. sp. 1072.) Notre-Dame-des-Anges, Garlaban; fl. en juin. 4.

A. Incanus. (Lin. sp. 1072 ). Saint-Tronc ; 11. en mai et juin. 4.

[blocks in formation]

S. Subvillosa. (Lin. sp. 1050 ). Dans les champs ; fl. en juin. O.

Coronilla ( Neck.)

C. Juncea. ( Lin. sp. 1047 ). Dans les lieux montueux et arides; fl. en avril et en mai. b.

C. Minima. (Lin. sp. 1048 ). Montredon; fl. en mai. 4.

Astrolobium ( Desv. )

A. Scorpiordes. (DC. Prod. 2. p. 511 ). Dans les champs; fl. en avril et mai. O.

Hippocrepis ( Lin. )

H. Comosa. ( Lin. sp. 1050 ). Notre-Dame-des-Anges; ft. en mai. 4.

H. Unisiliquosa. ( Lin. sp. 1049). Sur les pelouses, le long des sentiers; fl. en avril et mai. O

[ocr errors]

H. Ciliata. (Willd. mag. nat. gas. Bersch. 1808. p. 175). Dans les lieux montueux: fl. en mai. O.

Sous-Tribu II. Euhédysarées.

Hedysarum ( Jaum. )

H. Spinosissimum. (Lin. sp. 1058. excl. syn.). Montredon; fl. de mai à juillet. O.

Onobrychis ( Tourn.)

0. Sativa. (Lam.f. fr. 2. p. 652 ). Dans les cultures ; f1.

fl en mai. 4.

0. Saxatilis. ( All, Ped. no 1191. t. 19. f. 1.). Sur les hauteurs, Garlaban; fl. en avril et mai. 2.

0. Caput-Galli. ( Lam. fl. fr. 2. p. 651 ). Saint-Henri ; à l'Estaque; fl. en juillet. 4.

[blocks in formation]

C. Arietinum. (Lin. sp. 1040). Cultivé; fl. en mai. O.

Faba ( Tourn. )

F. Vulgaris. (Mænch. meth. p. 130 ). Cultivée; fl. en avril, O

Vicia ( Tourn. ).

V. Cracca. (Lin. sp. 1095). Dans les prés; fl. en juin, juillet. 4.

V. Onobrychioïdes. ( Lin. sp. 1036). Dans les lieux pierreux et montueux; fl. juin. O.

V. Sativa. (Lin. sp. 1037). Dans les moissons; fl. en mai et juin. O.

1. Peregrina. ( Lin. sp. 1058 ). Dans les champs arides; fl. en mai et juin. O.

V. Amphicarpa. ( Dorth. journ. Phys. 55. p. 131 ). Dans les lieux secs et stériles; sl. en avril. O.

V. Lutea. ( Lin. sp. 1037 ). Le long de Jarret; fl. en mai et juin. O.

V. Hybrida. (Lin. sp. 1037 ). Abonde dans les lieux cultivés; fl. en mai et juin. O.

Ervum ( Lin. )

[ocr errors]

E. Lens. (Lin. sp. 1039). Cultivé.
E. Nigricans. ( Bieb. f. Taur. cauc. T. 2. p. 164).

(DC. Prod. t. 2. p. 366). E. Lentoïdes ( T'en. fl.
nup. Prod. suppl. 2. p. 68. )

E. pubescens, foliolis oblongis, stipulis semisagittalis basi denticulatis, cirrhis obsoletis, pedunculis subbifloris folio longioribus, laciniis calycinis subdivergentibus subulatis, corolla longioribus, tubo ferè nullo, leguminibus glabris, dispermis, nigricantibus, seminibus cinereis. Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

E. Gracile.(DC. Cat. monsp. 109). A la Nerie, à SaintMarcel; fl. en mai. O.

Pisum ( Tourn.)

P. Sativum. ( Lin. sp. 1026 ). Cultivé.

Lathyrus ( Lin.)

L. Sylvestris. ( Lin. sp. 1033). Aux Crottes; le long de l'Uveaune; fl. en juin et juillet. 4.

L. Pratensis. (Lin. sp. 1033 ). Dans les prés; fl. en mai et juin. 4.

L. Aphaca. (Lin. sp. 1029). Dans les prés; I. en mai et juin. O.

L. Sphaericus. ( Retz. obs. 3. p. 39). Saint-Tronc, la Rose; fl. en mai et juin. O.

L. Angulatus. (Lin. sp. 1031 ). Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

L. Setifolius. (Lin. sp. 1031). Dans les lieux secs et arides; fl. en mai et juin. O.

L. Sativus, ( Lin. sp. 1030 ). Cultivé et presque spontané; fl. en juin. O

L. Cicera. ( Lin. sp. 1030 ). Presque spontané; fl. en mai et juin. O.

L. Annuus. (Lin. sp. 1032 ). Dans les champs; fl. en mai et juin. O

Orobus ( Tourn. )

0. Saxalilis. (Vent. hort. Cels. t. 94). Notre-Dame-dela-Garde; Saint-Tronc; Saint-Loup; fl. en mai. O.

« السابقةمتابعة »