صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

V. Echinata. (DC. fl. fr. 242. Dans les champs; fl. en mai

et juin. O.

V. Eriocarpa. (Desv. Journ. 2. p. 314. ic.) Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

V. Dentata. (DC. fl. fr. 4. p. 241.) Dans les champs; fl. en avril et mai. O.

V. Coronata. (DC. fl. fr. 4. p. 241.) Dans les champs. ; fl. en avril et mai. O.

V. Discoïdea. (Lois. Not. 148.) Dans les champs fl. en mai. O.

V. Vesicaria. (Manch. Meth. 497.) Notre-Dame de la Garde; fl. en mai et juin. O.

Centranthus (DC.)

C. Latifolius. (Dufr. Val. p. 38.) Sur les murs et aux bords des champs; fl. en été. 4.

v. a. flore rubro.

v. b. flore albo.

v. c. flore violaceo.

C. Calcitrapa. (Dufr. val. p. 39.) Dans les lieux montueux; fl. en mai et juin. O.

Valeriana (Neck.)

V. Tuberosa. (Lin. sp. 46.) Sur le plateau de la montagne de l'Etoile ; fl. en juin. 4.

V. Phu. (Lin. sp. 45.) Au Lazaret, première enceinte; fl. en juin. 4.

Dipsacées.

Dipsacus (Lin.)

D. Sylvestris. ( Mill. Dict. 2.) Aux bords des haies et des fossés; fl. en juillet et août. ♂.

D. Fullonum. (Mill. Dict. 1.) Cultivé.

Cephalaria (Schrad.)

C. Leucantha. (Schrad. cat. sem. gott. 1814.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juillet et août. 4.

Knautia (Coult.)

K. Arvensis. (Coult. dips. 29.) Dans les champs et les prés. Cette plante est acaule sur le sommet des hauteurs du territoire, et sa tige s'élève à mesure qu'elle se rapproche de la plaine; fl. en été. 4.

K. Hybrida. (Coult. dips. 30.) Les champs secs et élevés fl. en juin et juillet. O.

Scabiosa (Coult.)

S. Monspeliensis. (Jacq. misc. 2. p. 320.) Ste-Marthe; fl. en mai et juin. O.

S. Maritima. (Lin. Amæn. 4. p. 304.) Montredon; fl. en été. 4.

S. Gramuntia. (Lin. sp. 143.) St-Jérôme; fl. en juin et juillet. 2.

S. Succisa. ( Lin. sp. 142. ) Notre-Dame-des-Anges; fl. en

[blocks in formation]

E. Cannabinum. (Lin. sp. 1173.) Dans les fossés humides; fl. en juillet et août. 4.

Sous-tribu II. Tussilaginées.

Tussilago (Tourn. ')

T. Farfara. (Lin. sp. 1214.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en mars et avril. 4.

TRIBU II. ASTÉROÏDÉES.

Sous-tribu I. Astérirées.

Tripolium (Nees.)

T. Vulgare. (Nees. ast. 153.) A Bonnevaine; fl. en septembre et octobre. 4.

Galatella (Cass. ).

G. Punctata. (DC. Prod. vol. 5. p. 255.) Sur les hauteurs, dans les bois de pins ; fl. en août et septembre. 4.

Erigeron. (Lin. )

E. Canadense. (Lin. sp. 1211.) Dans les prés et les champs; fl. en juillet et août. O.

E. Acre. (Lin. sp. 1211.) St.-Antoine; fl. en août. 4.

Bellis (Lin).

B. Annua. (Lin. sp. 1249.) Au Pharo; fl. en mai et juin. O. B. Perennis. (Lin. sp. 1248.) Sur les pelouses; fl. en été. 4. B. Sylvestris. (Cyr. pl. rar. 2. p. 22. f. 4.) Notre-Dame de la Garde; fl. en août et septembre. 4.

Solidago (Lin.)

S. Virga-aurea. (Lin. sp. 1235.) Dans le vallon de NotreDame-des-Anges; fl. en août. 4.

Sous-tribu II. Baccharidées.

Phagnalon (Cass.)

Ph. Sordidum. (DC. prod. v. 5. p. 396.) Sur les vieux -murs; fl. en mai. ħ.

Sous-Tribu III. Tarchonanthées.

Evax (Gaertn.)

E Pygmaea. (Pers. Ench. 2. p. 422.) Au bord de la mer ; fl. en mai.

Micropus (Lin.)

M. Erectus. (Lin. sp. 1313.) Dans les champs arides; fl. en juin..

M. Bombycinus. (Lag. nov. gen. et sp. 32. n. 400.) (DC. prod. v. 5. p 460.)

M. totus niveo-lanatus, caulibus erectis aut subdiffusis, foliis lineari-oblongis obtusis, capitulis congestis axillaribus et terminalibus, involucris squamis dorso convexis land floccoso-tumidá (nec adpressd) obductis. Dans les champs; fl. en juin. O.

Sous-tribu IV. Inulées.

Inula (Gaertn.)

1. Conyza. (DC. prod. v. 5. p. 464.) Le long des haies et sur le bord des sentiers; fl. en juillet et août. ♂.

« السابقةمتابعة »