صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

11. Spores nullement mouvantes ou dont le mouvement ne nous a pas été constaté par l'observation.

A. Anthéridies nulles ou inconnues, Chlorosporées (*).

11 FAM. VAUCHÉRIÉES

Vaucheria. (DC.)

V. Sessilis. (DC. fl. fr. 2, p. 63 ), Jarret. Les bassins du Jardin Botanique. Printemps.

V. Mediterranea. (Derb. et Sol.)

Simplex corpusculis endochromatis primum utrinque appendiculatis et denique sphaericis; filis fertilibus apice clavatis; sporam unicam emittentibus.

Arenc, Endoume et Montredon. Janvier, Février et Mars.

12 FAM. CONJUGUÉES

Mougeotia. (Ag.)

M. Compressa. (Ag. syst. alg. 83). Eaux tranquilles. En

juin.

13 FAM. LYNGBYÉES

Lyngbia. (Ag.)

L. Crispa. (Ag. Syst. alg. 74). Saut de Maroc, bains de la Méditerranée. En Juin.

() Nous plaçons ici ce groupe d'algues parce que nous n'avons jamais vu se mouvoir Jeurs eurs spores, mais si les observations de quelques alguologues se confirment, ces plantes devront se placer partie près des Síphonées et partie près des Confervées.

(Derbès et Sol. )

Pilonema. (Derb et Sol.)

Fila continua, corpusculis viridibus repleta, dense in subcoactis intricata et Codium simulantia. Endochroma filorum denique in glomerulos subglobosos partitum.

P. Codioides. (Derb. et Sol.)

Frons filiformis, apice obtusa viridis, basi haud colorata; in cespitem plures collectæ.

Saut de Maroc et Bains de la Méditerranée. En juin.

B. Anthéridies soupçonnées, mais encore imparfaitement re

connues.

14 FAM. DICTYOTÉES.

Dictyota. (Lamour.)

D. Linearis. (Grevil. syn. 43). Estaque, Saut de Maroc, Arenc, île de Riou. De mai à septembre.

Zonaria. (Ag.)

Z. Collaris. (Ag. sp. 1, p. 127). M. Giraudi a trouvé cette plante attachée aux rochers du cap Croisette et au Saut de Maroc. A la fin de mai et en juin.

C. Algues ayant des anthéridies.

a. Antherozoïdes endochromés et ressemblant à de petits sporozoïdes.

16 FAM. FUCACÉES.

Sargassum. (Ag.)

S. Hornschuchii. (Ag. syst. alg. 308)? Cap Croisette, rejeté

en août, très-rare. Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs. En août.

Cystoseira. (Ag.)

C. Montagnei. (J. Ag. Alg. medit. et adr. 44). Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs. En août.

B. Anthéridies à anthérozoïdes incolores et hyalins. + Corps reproducteurs naissant dans toutes les cellules, ou dans des cellules semblables à celles de la fronde, par segmentations successives de l'endochrome.

17° FAM. BANGIÉES.

Porphyra. (Ag.)

P. Boryana. (Dur. et Montag. fl. alg. p. 150, tab. 13, f. 2). Parasite, sur le Gelidium corneum. Endoume. En mars.

Bangia. (Lyngb.)

B. Fusco-purpurea. (Lyngb. hydr. 83, tab. 24). Arenc, Endoume. En février.

B. Lutea. (Jacob Ag. alg. médit. et adr. 14.) Arenc. En février.

B. Atropurpurea. (Ag. syst. alg. 76)? Bassins des fontaines de la place St-Ferréol, de la place des Fainéants et des Allées.

++. Corps reproducteurs naissant dans des organes localisés, dont le développement a lieu à une période déterminée de la végétation.

A. Des spores simples, formés par la cellule extrême de certaines ramules, soit isolés, soit réunis en glomérules et sans enveloppe commune, outre les tétraspores, lorsqu'ils existent. Gymnosporées.

19 FAM. NEMALIÉES.

Nemalion. (Duby). (*)

N. Multifidum. (J. Ag. in Linn. 15, p. 453). Endoume, Roucas-Blanc. Avril et mai; très-rare.

Liagora. (Lamour.)

L. Viscida. ( Ag. spec. 1, p. 395). Sur toute la côte. En juin.

L. Distenta. (Lamour. polyp. p. 240). Estaque. En juin.

B. Des spores nombreuses naissant dans une enveloppe commune, soit simple, soit celluleuse (Polyspores), outre les tétraspores, lorsqu'ils existent (**).

20° FAM. FLORIDÉES. (***).

+ Polyspores à enveloppe membraneuse, continue et simple.

() Nous ne connaissons qu'une seule fructification à ce genre, elle consiste en des glomérules de filaments confervoïdes dont la cellule extrême est changée en spore comme dans le Wrangelia penicillata. (Derb. et Sol.)

() Nous ne connaissons que les tétraspores de quelques genres, mais pour la plupart les auteurs citent des polyspores (capsules). (Derb. et Sol.)

(*) Comme la fructification d'un grand nombre de genres de cette famille ne nous est qu'incomplètement connue, nous adoptons, à quelques exceptions près, la division de Jacob Agardh, Alg. Médit. et Adriad. (Derbès et Solier).

A. Polyspores et tetraspores naissant dans des cellules de la périphérie.

1*e TRIBU. DElesseriées.

Aglaophyllum. (Montag.)

A. Gmelini. (Endl. mant. bot. suppl. 111, p. 52). Nitophyllum gmelini. (Grew.) Château-d'If, Endoume, Madrague de la ville. En avril et mai.

Le Nitophyllum hillia (J. Agardh.) paraît appartenir à cette espèce. Le nom d'Aglaophyllum doit remplacer celui de Nitophyllum.

A. Lenormandii. (Derb. et Sol.)

Frons tenerrima multoties palmato-laciniata, laciniis linearibus, hic illic ciliis spinosis marginatis. Soris oblongis in disco frondis sparsis, sæpius in medio serie longitudinali dispositis. Endoume. En juillet.

B. Polyspores naissant à l'extrémité transformée d'un rameau ou d'une ramule. Tétraspores naissant rarement dans les cellules de la périphérie.

2° TRIBU. CERAMIÉES.

Callithamnion. ( Lyngb.)

C. Irregulare. (Sol. in Cast. cat. p. 240). Cette espèce n'est point le C. irregulare selon J. Agardh, elle est donc à étudier ; sa fructification nous est totalement inconnue.

C. Variabile. ( Ag. sp. 2. p. 163). Madrague de la ville, Saut de Maroc. De mars en juin.

« السابقةمتابعة »