صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1. PLANTES VASCULAIRES.

CLASSE PREMIÈRE. PLANTES DICOTYLÉDONÉES.

SOUS-CLASSE PREMIÈRE. THALAMIFLORES.

Berbéridées.

Berberis. Lin.)

B. Vulgaris. (Lin. sp. 473). Vallon de l'Évêque, au sommet des collines de Saint-Marcel, M. Blaise, herboriste; fl. en mai. b.

Fumariacées.

Fumaria. (Tourn.)

F. Densiflora (D.C. cat. hort. monsp. 115) F. Micrantha (Lagas). Saint-Just, les Crottes. (Feu M. Minuti fils; fl. en mai. O.

F. Anatolica (Boissier in Pinard, plantes, exs. 1842. Diag. plant. n. 8. 1849, page 14). F. Kraliki (Jordan).

F. Glauco-virens; caulibus decumbentibus, foliolis ecirrhosis, foliorum laciniis planis angustè lineari-oblongis, racemis brevibus densiusculis; floribus abbreviatis, basi pallidissimis, apice intense purpureis; sepalis ovato oblongis acutiusculis circum circà denticulatis, corollá dimidia

longioribus ejusque tubo latioribus; pedicellis floriferis valdė recurvis, bractea fructuque sesquilongioribus; fructu minute tuberculato, sphaerico apice rotundato subcompresso obsoletissimè basi carinato. Sainte-Marguerite, Saint-Tronc; MM. H. Piaget et Kralik; fl. en avril, mai. O

Crucifères.

Mathiola. (Brown.)

M. Coronopifolia. (DC. syst. 2, p. 173).

Caule erecto a basi ramosissimo, foliis linearibus dentatopinnatifidis, incanis, siliquis subtorulosis, breviter tricuspidatis, eglandulosis. Aux Catalans, sur la colline de MTM Grassian; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. .

Arabis. ( Lin.)

A. Muralis. (Bertol. dec. ital. 2, p. 137.) Montredon; M. Marius Blaise; fl. en avril. .

A. Gerardi. (Besser. in Koch. syn. fl. germ. p. 41.) Gren.-God. fl. fr. t. 1, p. 102.)

Caule pilis ramosis adpressis scabro, foliis oblongis denticulatis pube ramosa adspersis, radicalibus in petiolum angustatis, caulinis a basi ad medium cauli adpressis basi profunde cordato-sagittata sessilibus, auriculis deorsum cauli accumbentibus, siliquis erectis anguste linearibus compressis concinne torulosis subenerviis, seminibus anguste alatis reticulato- punctulatis. Saint-Louis, Montredon; fl. en avril et en mai. ♂.

Iberis. (Lin.)

J. Ciliata. (All. Ped. auct. 15. non Willd). ChâteauGombert, Saint-Antoine; M. Blaise, herboriste; fl. en été. ♂.

Euclidium. (Brown. )

E. Syriacum. (Brown in h. Kew. ed. 2. v. 4. p. 73.) Siliculis scabris, stylo subulato persistente, foliis caulinis petiolatis lanceolatis. Aux Catalans, sur la colline de M Grassian; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Sisymbrium. (All. )

S. Sophia. (Lin. Sp. p. 922). Le long des chemins; M. le Professeur Derbès; fl. en mai. O.

Senebiera. (DC. )

S. Pinnatifida. (DC. mem. soc. h. n. Par. 144, t. 9). Saint-Just, bords de Jarret; M. H. Piaget, feu M. Minuti fils; fl. en mai et juin. O.

Eruca. (Tourn.)

E. Sativa. (Lam. fl. fr. p. 2, p. 496). Aux Catalans; fl. en mai; M. Blaise, herboriste O.

Enarthrocarpus. (Labill.)

E. Blaisei. (Cast. herb.)

Siliquis compressis, longitudinaliter striatis, fere arcuatis. Racine simple, tortueuse. Tiges droites, multiples, courbées à la base, de 3 à 6 pouces de hauteur cylindriques, couvertes

de poils sub-roides blancs, feuilles roncinées, ayant le lobe terminal, large et obtus et un lobe latéral moins grand, aussi obtus, petioles assez long relativement à la longueur de la feuille, toutes les feuilles recouvertes des mêmes poils que la tige; fleurs en épis, jaunes; calices à divisions obtuses et poilues; les pétales sont plus longs que le calice du double environ; siliques droites, parallèles à la tige, et rapprochées contre elle, mais un peu arquées, roides, poilues, fortement striées, un peu toruleuses et toutes entourées de bractées.

Cette espèce diffère de l'E. arcuatus par sa silique un peu comprimée, et toujours accompagnée de bractées et par ses fleurs jaunes, de l'E. lyratus par sa silique non noduleuse et l'absence de veines purpurines sur ses pétales, et enfin de l'E. pterocarpus, parce qu'elle n'a pas sur sa silique des ailes membraneuses.

En donnant, à cette jolie espèce le nom de l'inventeur, je rends hommage à ses productives et incessantes recherches. Sous le Fort Saint-Nicolas; fl. en mai; M. Blaise, herboriste. O.

Cistinées.

Cistus. (Tourn.)

C. Ledon. (Lam. dict. 2, p. 17). Indiqué à Marseille par la flore de MM. Grenier et Godron, vol. 1, p. 166. 4.

Helianthemum. (Tourn.)

H. Niloticum (Pers, syn. 2, p. 78.) Au Lazaret de Marseille, suivant Mutel; fl. en mai et juin. O.

H. Guttatum ( Mill. Dict. n° 18.) Montredon; fl. en juin et juillet. O.

« السابقةمتابعة »